Equinor regionkontor, Fornebu

Protan har levert taket på det nye regionskontorbygget til Equinor på Fornebu. En flott arkitektonisk perle. Deler av takene er mekanisk montert og deler er belastet med sedumplanter og hvit elvestein. Arbeidet er utført av Protan Tak AS avd. Drammen.

Amazon

Vi har levert taket til flere av de enorme lagerbygningene som Amazon.com, verdens største nettbutikk, har bygd i Polen.

Polaria opplevelsessenter, Tromsø

Protan har levert hvit Protan SE 1,2 mm til Polaria opplevelsessenter i Tromsø.

Lett-tak, Larvik

Lett-tak lever av å levere takløsninger, og er blant de fremste på sitt felt. I august 2017 installerte de et BlueProof-tak på sin driftsbygning i Larvik.

Ventiflex ventilasjonsrør til Ryfast-prosjektet

Protan Ventiflex ventilasjonsrør sikrer frisk luft i den storstilte vei- og tunnelutbyggingen på Ryfast i Rogaland. 

Tunnel på nye Rv. 80 Bodø

Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket for å få til viktige prosjekter for gående, syklende, kollektivtrafikken og vegtrafikken i Bodø.