Prosjekter

Lett-tak, Larvik

Lett-tak lever av å levere takløsninger, og er blant de fremste på sitt felt. I august 2017 installerte de et BlueProof-tak på sin driftsbygning i Larvik.

Equinor regionkontor, Fornebu

Protan har levert taket på det nye regionskontorbygget til Equinor på Fornebu. En flott arkitektonisk perle. Deler av takene er mekanisk montert og deler er belastet med sedumplanter og hvit elvestein. Arbeidet er utført av Protan Tak AS avd. Drammen.

Polaria opplevelsessenter, Tromsø

Protan har levert hvit Protan SE 1,2 mm til Polaria opplevelsessenter i Tromsø.

Amazon

Vi har levert taket til de enorme lagerbygningene som verdens største nettbutikk Amazon har bygd i Polen