Tunnel på nye Rv. 80 Bodø

Fakta om prosjektet

Protan Ventiflex Air

Produkt

2,8 km tunnel

Størrelse

Bodø, Norge

Sted

Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket for å få til viktige prosjekter for gående, syklende, kollektivtrafikken og vegtrafikken i Bodø. Nye riksveg 80, som er det største enkeltprosjektet i Bypakke Bodø. Vegstrekningen er 5,5 km, hvorav tunnelen er ca. 2,8 km.

Rv. 80 skal gå i tunnel fra Hunstadmoen til Bodin leir. Tunnelen får to løp med to kjørefelt i hver retning. Det betyr at øst- og vestgående trafikk kjører i hvert sitt tunnelløp. Det er forventet at 17 000 kjøretøy vil benytte seg av tunnelen daglig i åpningsåret.

Protan Ventiflex sikrer luft i tunnelen i utbyggingsfasen.

Ventiflex Ventilasjonssystemer

Protan leverer innovative og effektive ventilasjonssystemer til gruver
og tunneler over hele verden

Les mer her