Protan Ballastert taksystem

Tildekkede vanntrykksmembraner i takkonstruksjoner blir generelt omtalt som ballasterte tak.

Ballastmaterialet kan være betongheller, singel eller jord som underlag for grønne beplantede tak.

Singelballastering gir taket et estetisk flott utseende samtidig som det gir god motstand mot brannspredning. Singelens varmekapasitet, evne til å reflektere lys og holde på fuktigheten er alle faktorer som bidrar til et kjøligere inneklima i varme sommermåneder.

I singelballasterte takløsninger legges takbellegget løst uten bruk av festemidler på takflaten. Dette gir en enkel og effektiv montering, men krever en lineær mekanisk forankring langs alle oppbretter, knekkpunkter og avslutninger. Ekstra ballast i hjørner og randsoner kan være nødvendig i værharde strøk. Singel bør da erstattes med betongheller, og i ekstreme tilfeller anbefales betongpåstøp. Det er viktig at den lastbærende konstruksjonen er beregnet for formålet for å bære vekten av ballasten.

Anbefalt produkt for singelballasterte tak er Protan G. Membranen er rotbestandig, stabilisert for å tåle UV-stråling, varme og mikrober. For takkonstruksjoner som er ekstra utsatt for belastning, anbefales det å bruke Protan GG, som er noe tykkere enn Protan G.

BlueProof Green - grønt tak m/overvannshåndtering

Vi tilbyr også Protan BlueProof Green som er en kombinasjon av overvannshåndtering med grøntarealer på toppen. Takløsningen er estetisk flott og bidrar til å utnytte takets funksjon. 

Les mer her