Protan Duo taksystem

Duoløsninger har isolasjon både over og under membranen. Membranen får ekstra beskyttelse fra to sider mot temperaturer og mekanisk belastning.

Isolasjon over og under membranen

På oversiden av membranen benyttes trykksterk isolasjon med lavt vannopptak. Isolasjonsplatene i disse konstruksjonene anbefales lagt med not og fjær eller i to sjikt, for å hindre kuldebroer og at fremmedlegemer trenger ned i isolasjonssjiktet og deretter til membranen. Før ballast legges det et separasjonssjikt som beskyttelse oppå isolasjonen. Det skal legges en migreringssperre for å hindre kontakt mellom isolasjon og membran.

Isolasjonsplatene må ballasteres slik at de motstår vindkrefter og eventuell oppdrift.

Det stilles ikke krav til fall i konstruksjonen, da falles kan legges i isolasjonen under membranen.

Protan Duo taksystem kan være et alternativ i forbindelse med  tilleggsisolering av rettvendte tak dersom membranen er i god stand.