Protan Rettvendt taksystem

Protan rettvendt taksystem er en isolert konstruksjon med membranen på toppen direkte under ballastmaterialet.

Membran over isolasjonen

Taket er bygget fra den bærende konstruksjon med dampsperresjiktet nederst, isolasjon, Protan-membran og så ballast på toppen. Som ballast benyttes ofte singel eller heller. Det stilles ikke krav til fall i konstruksjonen, da fallet kan legges i isolasjonen under membranen.

Ikke unødvendig «trafikk»

Et rettvendt ballastert tak er velegnet der taket ikke utsettes for unødig «trafikk» ut over normalt vedlikehold og tilsyn. Disse benyttes både ved tung bærekonstruksjon av betong og ved lett bærekonstruksjon av stålplater. Oppbyggingsprinsippet er det samme for disse to løsningene. Den tunge konstruksjonen kan være mest velegnet over f.eks. fuktbelastede lokaler, mens den lette konstruksjonen kan være mest velegnet over lagerbygg og lignende.