Prosjekteringskontor

Protans prosjekteringskontor er eksperter på å beregne og designe Protan taksystemer.

Prosjekteringskontoret til Protan bistår arkitekter, fagkonsulenter, byggherrer og entreprenører med byggteknisk spisskompetanse og tilbyr optimaliserte systemløsninger for bygget.

Prosjekteringskontoret består av fire kunnskapsrike medarbeidere som blant annet hjelper til med:

- Takprosjektering i BIM og CAD gjennom ProPlan.

- Vindlastberegning.

- Visualiseringer.

- Prosjektering som minimerer materialforbruk og kutter kostnader.

- Kalkulering gjennom ProKalk, som genererer tidsbruk, materialforbruk, prosjektbeskrivelser og tilbud.

- Prosjektering av vannfordrøyningssystemet vårt Protan BlueProof.

- Isolasjonsdesign.

Slik bidrar vi til verdi i dine posjekter

Lang erfaring og 'best practice': Vi trekker på kunnskap og erfaring fra Protans lange historie med produksjon av takbelegg og membran for å skreddersy et takdesign spesifikt til kundens behov.

Oppdatert produktkunnskap: Vårt team har den nyeste produktkunnskapen og dataene om Protans takbelegg og membraner.

Vi er tett på taktekkerne: Vi har efaringsbasert kompetanse via Protans entreprenørvirksomhet og autoriserte taktekkere.

Komplette løsninger: Vi har et godt samarbeid med isolasjons- og festeprodusenter slik at vi kan tilby optimaliserte systemløsninger for bygget.

Alle typer bygg: Vi har erfaring med å utvikle og optimalisere taksystemer på tvers av utdannings-, bolig-, kommersielle kontor-, industri- og logistikksektorer.

Store og små prosjekter: Vår portefølje spenner fra småskala prosjekter og oppussing til store boligkomplekser og store logistikklager.

Vi bruker en rekke verktøy og tjenester for å tilby optimaliserte takløsninger. Blant disse er ProPlan og ProKalk. Prosjekteringskontoret er ditt kontaktpunkt for BIM-relaterte spørsmål om Protans produkter.

Protans prosjektverktøy

ProPlan

ProPlan er en takplanleggingsprogramvare som enkelt finner den beste tekkeløsningen for ditt prosjekt.

ProKalk

ProKalk er et kalkuleringsprogram som kalkulerer og planlegger arbeidsressurser, antall arbeidstimer og materialer, samt oppretter korrekte prosjektbeskrivelser og tilbud på en enkel og oversiktlig måte.

Protan og BIM

Protan har en rekke produkter og løsninger for BIM (Building information modelling) som dekker de fleste typer takkonstuksjoner. Dette er verdifullt for arkitekter og planleggere når de skal planlegge komplette takkonstruksjoner.

Ta kontakt med Prosjekteringskontoret

Vi hjelper arkitekter, fagkonsulenter, byggherrer og entreprenører med byggteknisk spisskompetanse.