Takforvaltning

Derfor bør du ta en helsesjekk på taket ditt

Det kan vente ubehagelige og potensielt svært kostbare overraskelser dersom taket ikke har hatt løpende ettersyn og vedlikehold.

Ofte går det galt fordi taket rett og slett blir glemt i hverdagen og i det løpende vedlikeholdet av en bygning. Ute av syne, ute av sinn.

Ta tak i problemet med en takforvaltningsavtale fra Protan. Da overlater du oppfølging og inspeksjon av taket til noen av Norges mest erfarne og kunnskapsrike takeksperter.

Vi blir takets fastlege: Vi undersøker regelmessig tilstanden på taket for deg og behandler både milde symptomer og mer alvorlige sykdomstegn.

Hva er takforvaltning?

Protan er ekspert på flate tak. Vi tilbyr tilsynsrapporter og takforvaltningsavtaler for eiendomsselskaper, selskaper med egne eiendommer (for eksempel kjøpesentre og butikker, logistikk- og lagerbygg), borettslag og sameier.

Tilstandsrapporter:

Våre tilstandsrapporter følger NS 3424-standarden og gir et bilde av nå-situasjonen på taket, blant annet forventet gjenværende levetid, tilstand på sluk, skjøter og gjennomføringer, kontroll av beslag og fuktkontroll. Vi ser også etter om sikringsutstyr er i tråd med forskriftene og gjør vurderinger av om taket tåler fremtidens ekstremvær.

Ettersynsavtale:

Gjennom en ettersynsavtale får du regelmessig ettersyn av taket gjennom året, og vil få et grunnlag for å forutsi kommende behov for vedlikehold og rehabilitering. Mindre skader vil oppdages løpende før de får utvikle seg, og behovet for større tiltak vil avdekkes og kan bli håndtert før det får omfattende og kostbare konsekvenser.

Sikring:

De fleste tak mangler det nødvendige sikringsutstyret som er pålagt når det gjelder ferdsel på tak. Ved fallhøyder over to meter skal det være montert godkjent fallsikring i henhold til byggherreforskriften. Montør og den som gjennomfører ettersyn og kontroll av taksikring skal være godkjent av fallsikringsleverandøren eller -produsenten.

Se skrekkbilder fra tak uten regelmessig tilsyn

Les mer

Mangelfull taksikring er byggeiers ansvar

Les mer

Derfor lønner det seg med takforvaltning

Å følge opp takets helsetilstand med jevnlige inspeksjoner og vedlikehold er en svært rimelig og god forsikring mot lekkasjer og fukt. Aktiv takforvaltning og jevnlige ettersyn kan spare eiendomsbesittere for store og unødvendige kostnader.

Det er viktig å oppdage begynnende fuktproblemer og oppdage tegn på skader fra vær og vind i sveiseskjøter og sårbare overganger i taktekkingen. Her vil takfaglig ekspertise vite hva de skal se etter.

Det handler derfor om å følge med på takets tilstand i et lengre perspektiv: Er det begynnende tegn til slitasje og elde som man bør overvåke? Hva slags generell tilstand er taket i, og når kan tiden være inne for å tekke det om?

Den type vurderinger vil profesjonelle eiendomsbesittere gjerne ha på bordet slik at investeringsplaner og vedlikeholdsbudsjetter også fanger opp den litt glemte takflaten.

En takforvaltningsavtale med Protan sikrer profesjonell og faglig oppdatert oppfølging.

Terje Lyshaug - KAM Industri, Tak og Membraner
Terje Lyshaug
KAM Industri, Tak og Membraner 90 74 04 24 terje.lyshaug@protan.no

Kontakt oss i dag!

Tlf: 03350

Bestill en taksjekk nå

Takforvaltning i praksis

Ettersyn og vedlikehold er avgjørende for et taks levetid. Vi vedlikeholder alle typer bygg med flate, lett skrånede eller buede tak, og vi forvalter tak tekket med PVC eller asfalt. 

I henhold til Sintef Byggforsk er forventet levetid for flate tak i Norge 30 år. Vi vet at med enkelt vedlikehold og litt forebygging, kan de store utgiftene unngås og takets levetid økes betydelig. Vi kan tak, vi har erfaring i å se feil før de oppstår, og vi kan anbefale tiltak før det blir kostbart. 

Fordeler med aktiv ​takforvaltning

 • Forlenge takets levetid
 • Unngå store​ kostbare skader på bygg og inventar
 • Forutsigbarhet i forhold til behov for større tiltak og medførende kostnader
 • Oversiktlig vedlikeholdsplan, investeringsplan og budsjettplanlegging
 • Trygg drift/forvaltning av taket
 • Unngå driftsstopp
 • Fornøyde leietakere
 • Dokumentert historikk
 • Opprettholde «sunt miljø» i takkonstruksjonen
 • ​Kompetent service-partner

Hva innebærer en takforvaltningsavtale?

Tilstandsrapport, ettersynsavtale og hjelp til forskriftsmessig sikring. Her er en detaljert presentasjon av hva som ligger i disse begrepene.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport – som følger NS 3424-standarden – gir et bilde av nå-situasjonen på taket ditt. Tilstandsrapporten gir informasjon om:

 • Takets generelle tilstand og forventet gjenværende levetid.
 • Tilstand på sluk, piper/rør, gjennomføringer, skjøter, overlys, luker.
 • Fuging og overganger mellom horisontal og vertikale flater, gesimser og parapeter.
 • Innfesting av takbelegg, takhatter og andre gjennomføringer.
 • Kontroll av alle typer beslag.
 • Sikring av tak i forhold til gjeldende regler.
 • Adkomst til tak, sikring ved adkomst.
 • Beregning av slukkapasitet i forhold til dagens og fremtidens nedbør.

 

Ettersynsavtale

En ettersynsavtale bidrar til at takets levetid forlenges – og det sparer du som eiendomsbesitter penger på! Gjennom en slik avtale får du regelmessig ettersyn av taket gjennom året. Slik får du en jevnlig faglig pekepinn på takets tilstand og forventet gjenværende levetid, slik at du kan forutsi kommende behov for vedlikehold og rehabilitering.

Mindre skader vil oppdages løpende før de får utvikle seg, noe som gir mulighet for å reparere midlertidig slik at større lekkasjer og skader unngås. Behovet for større tiltak vil avdekkes og kan bli håndtert før det får omfattende og kostbare konsekvenser.

Under takinspeksjonenen blir følgende utført:

 • Sluk kontrollert og renset.
 • Løv og kvister fjernet.
 • Løse beslag festet.
 • Etter gjennomført ettersyn får du en elektronisk ettersynsrapport med oversikt over hva som er gjort, samt en forenklet tilstandsrapport og eventuelt forslag til tiltak.

 

Sikring

De fleste tak mangler det nødvendige sikringsutstyret som er pålagt når det gjelder ferdsel på tak. Ved fallhøyder over to meter skal det være montert godkjent fallsikring i henhold til byggherreforskriften.

Montør og den som gjennomfører ettersyn og kontroll av taksikring skal være godkjent av fallsikringsleverandøren eller -produsenten. Dokumentasjoner skal være synlig ved adkomst til taket for andre utførende som skal benytte systemet.

Protan tilbyr prosjektering, levering og montering av sikringsutstyr basert på takets utforming, slik at det er i tråd med gjeldende forskrifter. Vi samarbeider med bransjens fremste leverandører av sikringsutstyr.

Takterass + BlueProof.jpg

Utnytt taket bedre - skap økt verdi

Vi har lang erfaring med å bistår eiendomsutviklere, arkitekter og ingeniører med å forløse takets potensial.

Hvis taket på bygningen din begynner å nærme seg slutten av levetiden, eller du har behov for å gjøre omfattende utbedringer som følge av slitasje og elde, vil du trenge en omtekking. Det hjelper vi deg gjerne med, men det er også en fin mulighet til å vurdere om taket kan utnyttes bedre enn det gjør i dag. 

Et tak er tradisjonelt en uutnyttet flate. Dødt areal uten spesiell verdi for byggets eier. Det er mange muligheter til å skape mer verdi fra takflaten. Kan det brukes til vannfordrøyning og bidra til å forhindre oversvømmelse på bakkeplan? Vil en takterrasse kunne øke verdien på eiendommen – både økonomisk og for dem som bor eller arbeider i bygningen? Kan taket brukes til solcelleanlegg? Vil en grønn takløsning gjøre bygget estetisk mer attraktivt og dermed skape verdiøkning på eiendommen?

Protan har blitt nominert til Byggenæringens innovasjonspris to ganger, i 2017 for vannfordrøyningskonseptet Protan BlueProof og i 2019 for den blågrønne varianten BlueProof Green.

blueproofgreen.jpg

Været blir mer ekstremt - er taket ditt forberedt?

Vi må finne oss i mer ekstremvær, med økende nedbør og kraftige regnskyll. Det er de kraftige, brå bygene på Østlandet som vokser raskest, og det er de som gjør mest skade. Takene er derfor mer utsatt.

Hvis takene ikke jevnlig overvåkes og vedlikeholdes, kan det få katastrofale følger når kraftig regn møter tette sluk eller slitne skjøter.

Flate tak i Norge er dimensjonert for snølast og skal tåle nedbøren i seg selv. Men vær og vind kan likevel påvirke tilstanden på taket, og med årstidene følger ulike utfordringer.

Blader, løv og nedfall fra trær kombinert med mye høstnedbør er en klassisk dårlig kombinasjon for et tak. Det hoper seg opp med organisk materiale på taket, og sluk går ofte tett. Blir det liggende hauger av organisk avfall oppe på taket, kan det spire og gro godt på tak som i utgangspunktet ikke er ment å være grønne. Pollensesongen pleier også å synes godt på taket og i slukene.

Sterk sol og sommervarme kan påvirke sveiseskjøter, som i sin tur kan skape potensielle fuktskader som kan forplante seg nedover i bygningen. Store snømengder kan også påvirke takets tilstand, og er slukene allerede tette fra høstens løvfall, blir vårens snøsmelting en utfordring for evnen til å ta unna vannet.