Protan Cool Roof

Protan Cool Roof er et system der det benyttes hvitt takbelegg med dokumentert høy solrefleksjonsverdi (SRI – Solar Reflectance Index) – og redusert kjølebehov.

- høy solreflekson – redusert kjølebehov


En hvit takflate med høye solrefleksjonsegenskaper gir vesentlig lavere temperatur i en kompakt takkonstruksjon enn mørkere farger. Høy solrefleksjonsverdi gjør taket mer holdbart, reduserer bygningens kjølebehov og motvirker oppvarming av byområder (Urban Heat Island Effect). Dette er en viktig egenskap i sør-europeisk klima.

I kjølig klima kan det være hensiktsmessig å legge hvitt takbelegg foran friskluftsinntaket til f.eks. klimaanlegg, fordi temperaturen her vil være flere grader kaldere enn på resten av flaten.


Produktet som benyttes i et Protan Cool Roof-taksystem er en hvit Protan SEsom   mekanisk eller som et vakumtak.

Protan Cool Roof er testet i henhold til ASTM C 1549-04 og ASTM C 1371-04a etter godkjente metoder fra Cool Roof Rating Council (CRRC).