Protan Solar Roof

Protan Solar Roof


Protan Solar Roof tilrettelegger for solcelle- eller solarpaneler montert på tak som er tekket med Protan takbelegg. Valg av takbelegg avhenger av hva slags type solpaneler som benyttes.

Tilrettelagt for energikilder på tak

Riktig type og kvalitet på takbelegget velges ut fra om det er strømproduserende solcellepaneler eller termiske solarpaneler som skal monteres. Disse kan integreres eller monteres frittstående.

Normalt monteres takbelegget mekanisk når et solcelle- eller solarpanelanlegg skal monteres på taket. Derfor benyttes et polyesterarmert takbelegg av typen Protan SE til disse formålene.

Mørke og lyse takbelegg har ulike egenskaper

Strømproduserende solcellepaneler (photovoltaic – forkortes til PV) har høyest virkningsgrad når det er kaldt. Lyse overflater gir normalt bedre refleksjon av sollys enn mørke farger.

Protans hvite takbelegg Protan Cool Roof og lys grå Protan SE benyttes derfor primært når det er planer om solcellepaneler for strømproduksjon på taket.

Protan Cool Roof har blant de beste solrefleksjonsverdier på markedet for denne type produkter, og bidrar optimalt i et Protan Solar Roof taksystem med PV-paneler.

Termiske solpaneler omdanner solenergi til varme og brukes til å varme opp vann. Denne type solpaneler har høyere virkningsgrad jo varmere det er. Det er derfor en fordel med mørke flater som absorberer mest mulig av varmen fra sola. Til dette anbefaler vi svart eller mørke grå Protan SE takbelegg.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter, ta kontakt med oss!

Tekniske tegninger og beskrivelsestekster

Her finner du oversikt over Protans tekniske tegninger og beskrivelsestekster, tilgjengelig for nedlasting i pdf- og dwg-format.

Dokumentasjon

Her finner du produktdokumentasjon og sertifikater.

Har du et konkret prosjekt du ønsker å snakke med oss om?