Protan BP/BPX

Protan BP/BPX brukes til løsningen Protan BlueProof, som gir vannfordrøyning som tilleggsfunksjon for taket.

Union Scene

Protan BP of BPX takbelegg brukes i kombinasjon med spesifisert tilbehør i løsningen Protan BlueProof. Løsningen gir vannfordrøyning som tilleggsfunksjon for taket.

Protan BP og BPX er en løsning for varme kompakte tak med lite fall. 

Tykkelse: 
1,8 mm 

Standard bredder:

1,0 m 
2,0 m

Rull-lengde:
På bestilling

Farge:
Mørk grå F94

Branntekniske krav til eksponert taktekking i et byggverk

Taktekkingen skal i Norge og de Nordiske land skal være ubrennbar eller tilfredsstille brannklasse, BROOF(t2) på det underlaget den installeres på.

BROOF(t2)-klassifisering på Protan Takbelegg:

Protan Takbelegg tilfredsstiller brannklasse BROOF(t2) basert på prøving iht. NS-EN1187(del2) og klassifisering iht. NS-EN 13501-5 på følgende underlag:

Brannspesifikasjon BP

Generelt om regler for Brannklassifisering av takbelegg i Europa:

Flyvebrann-testing av takbelegg for klassifisering i Europa skjer etter testmetodene prEN*)1187. Denne er delt i fire deler:

 • prEN1187 del 1, kjent som den tyske branntesten
 • prEN1187 del 2, kjent som den nordiske branntesten
 • prEN1187 del 3, kjent som den franske branntesten
 • prEN1187 del 4, kjent som den britiske branntesten.

*) prEN, hvor pr betyr Preliminary, E-European og N-Norm) Alternativt benyttes også ENV, hvor V står for «Vornorm»

Det er opp til hvert lands myndigheter å bestemme hvilke av de fire delene/metodene som aksepteres. Ved tilfredsstillende testing, kan takbelegget klassifiseres iht. EN13501-5 for det gjeldende underlag det er testet på og får klassifikasjonen:

 • BROOF(t1) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del1,
 • BROOF(t2) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del2,
 • BROOF(t3) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del3,

     eller

 • BROOF(t4) iht. EN13501-5 og ENV 1187 del4.

 

Ta kontakt med Protan for oversikt over alle aktuelle brannklassifiseringer eller se SINTEF TG nr. 20541

Vi har løsninger for BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) og BROOF(t4) klassifisering på de fleste aktuelle underlag.

Selvslukkende

Protan Takbelegg er selvslukkende. Det betyr at Protan Takbelegg ikke bidrar til å spre brann. De fleste andre takbelegg har ikke denne egenskapen.

Sikker tekking uten bruk av åpen flamme

Protan Takbelegg skjøtes med varmluft. Dette er en sikker tekkemetode som tilfredsstiller forsikringsbransjens nye sikkerhetsforskrifter som ble innført 1.1.2015.

Bruk av gass med åpen flamme er som hovedregel forbudt.

Protan har produsert PVC-takbelegg siden 1972, og kan dokumentere produktenes lange levetid både gjennom mange års erfaring fra installerte tak i nordisk klima og etter omfattende testing i egne og eksterne laboratorier. 

Det er blandingsforholdene mellom de ulike komponentene, og ikke minst kvaliteten på råvarene, som avgjør takbeleggenes egenskaper. Det optimale forholdet mellom stabilisator, mykner, armering og øvrige komponenter er avgjørende for kvaliteten og levetiden på produktene. Med mer enn 40 års erfaring fra bruk av PVC-membraner har Protan opparbeidet unik kunnskap om hvilke faktorer som påvirker takkonstruksjoner under ulike klima- og værforhold.

For at takbelegget skal være fleksibelt og tåle vær og vind, selv ved temperaturer ned mot – 30˚C, tilsettes mykner. Siden Protans membraner er utviklet i Norge som har et barskt klima, er andelen mykner høy og bruk av fyllstoff minimal. Langtidstester viser at Protans membraner, selv etter 30 år, har et minimalt tap av mykner, slik at materialet fortsatt beholder sin elastisitet.

Protan har utviklet et komplett system for taktekking, fra utdanning av taktekkere til innfestningsmetoder, samt gode tilsyns- og vedlikeholdsprogram.  Dette bidrar også til at protantak fungerer godt i år etter år.

Eksterne testinstitutt som SINTEF Byggforsk, British Board of Agrément og tilsvarende, verifiserer dette gjennom uavhengig prøvetaking og testing.

The British Board of Agrément, BBA, har sammen med SINTEF Byggforsk vurdert levetid på grunnlag av testing av flere gamle protantak, og har med bakgrunn fra resultatene av undersøkelsen gitt følgende uttalelse i Protans engelske produktsertifikat- Agrément Certificate (98/3459):  

Protan taksystem er konstruert for å ta imot og videreføre de betydelige vindkreftene som både flate og skrå tak utsettes for:

 • Armeringen er en kraftig polyestertekstil, trådene er ikke vevet, men strikket sammen for å sikre en duktil og elastisk membran 
 • God vedheft mellom belegg og tekstil
 • Sterke sveiseskjøter, varmluftsveising gir en homogen forbindelse
 • Robuste og unike innfestningssystemer
 • Lineær innfesting mot parapeter og vertikalflater
 • Dimensjonering etter nasjonale laststandarder

Vindbelastningen på et tak avhenger av minst fire faktorer:

 • Geografisk beliggenhet for bygget
 • Byggets terrengtype/kategori
 • Topografien i nærheten av bygget
 • Byggets form og dimensjoner

Protan vindlastberegningsprogram og designverktøyet ProPlan sikrer tilpassede og robuste løsninger for ethvert bygg. Prosjektering og bruk av Protan taksystem er basert på gjeldende vindlaststandarder, TPFs (Takprodusentenes forskningsgruppe) retningslinjer og Protans spesifikasjoner og monteringsmanual. Ytelser og kapasiteter for komplett system, festemidler inkludert, er verifisert og dokumentert med teknisk godkjenning.

Protan takbelegg har de sterkeste sveiseskjøtene:

Taktekking om vinteren krever robuste og fleksible produkter. Protan takbelegg tåler kulde bedre enn asfalt takbelegg (ATB):

Kulde, snø og is setter krav til takbeleggets mekaniske egenskaper. Protan takbelegg er skreddersydd for kaldt klima:

 • Kuldemykhet ned til -30 °C
 • Kan installeres i kulde
 • Opptar termiske bevegelser
 • Tåler fryse-/tinesykluser
 • Samme type Protan takbelegg kan brukes både på Svalbard og i Sahara

Protan BlueProof

Protan BlueProof gjør det mulig å drenere vannet gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet, slik at overvannsbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader reduseres.

Les mer