Protan og BREEAM-NOR

Protan og BREEAM-NOR


Protans produkter og løsninger oppfyller en rekke krav som kan bidra til å oppnå poeng for prosjekter som skal bygges for å oppnå sertifisering som BREEAM-NOR 2016.

Det er flere kriterier og emner hvor Protans løsninger og produkter kan komme til nytte.

Dette gjelder livsløpskostnader, ansvarlig byggepraksis, bygningskonstruksjonens energiytelse, bærekraftig materialvalg, ansvarlig innkjøp av materialer, avfallshåndtering på byggeplass, forbedrer av tomtens økologi og overvannshåndtering.

Protan ønsker å synliggjøre hva vi kan bistå med for arkitekter, ingeniører og andre fagmedarbeidere i et BREEAM-NOR-prosjekt, og hvordan dette kan bidra til poeng for prosjektet.

Ved å benytte Protans produkter og systemer kan bærekraftig materialvalg og ansvarlig innkjøp dokumenteres. Protan og Protans produkter og løsninger kan også bidra til at prosjektet oppnår poeng i andre kategorier.

Alle produkter og systemer fra Protan tilfredsstiller kravene i TEK17 til forhåndsdokumentasjon for funksjon og ytelse.

Alle produkter fra Protan er registrert i Cobuilder.

BREEAM-NOR 2016 - aktuelle kategorier og emner

Her følger en oversikt over kategorier og emner der Protan har produkter og løsninger som oppfyller krav, og kan bidra til å oppnå BREEAM-NOR 2016 poeng:

Man02 - Livsløpskostnader

Man03 - Ansvarlig byggepraksis

Ene23 - Bygningskonstruksjonens energiytelse

Mat01 - Bærekraftig materialvalg

Mat03 - Ansvarlig innkjøp av materialer

Wst01 - Avfallhåndtering på byggeplass

LE04 - Forbedrer av tomtens økologi

Pol03 - Overvannshåndteringen

Oversikt over EPD fra Protan

EPD Norge - Protan

Oversikt over Protan i EcoProducts

Byggtjeneste - EcoProducts (krever pålogging)

Protan ISO-sertifisering ISO14001

Protan ISO14001 Sertifikat

 

Under kan du laste ned ECOproduct-vurderinger av Protans produkter.

Protan SE 1,6 takbelegg

Last ned ECOproduct

Protan BlueProof takbelegg

Last ned ECOproduct
Protan BlueProof takbelegg

Protan SE 1,6 Titanium+

Last ned ECOproduct

Protan EX 1,6 takbelegg

Last ned ECOproduct

Protan G 1,5 for terrasser

Last ned ECOproduct
Protan G 1,5 for terrasser

Protan SE 1,2 takbelegg

Last ned ECOproduct

Protan membran for torvtak

Last ned ECOproduct
Protan membran for torvtak

Protan - et bærekraftig valg

Norsk-produsert og kortreist.

Lav vekt og lite volum.

Lavere karbonfotavtrykk enn bitumen-takbelegg.

Utslippsfri installasjon – Protan-membran sveises med elektriske varmluftsapparater.

Kan gjenbrukes eller resirkuleres.

Bidrar til å oppfylle ulike miljøsertifiseringer, som BREEAM.

Se EPD'er for Protans produkter
Bjørn Nordseth - Salgssjef teknisk salg

Bjørn Nordseth

Salgssjef teknisk salg bjorn.nordseth@protan.no +47 900 10 087
Tone Olafsrud - Teknisk salg

Tone Olafsrud

Teknisk salg tone.olafsrud@protan.no +47 940 25 604
Knut Bratland - Teknisk salg

Knut Bratland

Teknisk salg knut.bratland@protan.no +47 940 05 328
Ragnhild Gjerde - Prosjektering

Ragnhild Gjerde

Prosjektering ragnhild.gjerde@protan.no +47 976 79 097