Vanntette løsninger for bad og våtrom

En solid våtromsmembran er nødvendig for å unngå kostbare fuktskader på bad og våtrom. Protan sørger for at du har alt på det tørre.

Med Protans holdbare membransystemer for alle slags våtrom unngår du lekkasjer og problemer med fukt, mugg, råte og korrosjon.

Fuktskader på bad og våtrom kan bli en dyrekjøpt erfaring, og årsaken finnes gjerne bak flisene. Lekkasjer skyldes ofte en utett baderomsmembran eller mangel på membran til våtrom, men det kan også komme av en slett utført installasjon.

Derfor gjelder det å være ekstra nøye med valg av våtromsmembran og håndverker. Slik unngår du ubehagelige overraskelser i etterkant.

Overlater du hele jobben til Protan, så sikrer vi at du får på plass en kvalitetssikret membran tilpasset dine baderom og våtrom.

Sikker membran fra gulv til tak

Siden konsekvensene av å slurve med badet kan bli svært kostbare, så er det heldigvis strenge regler for produkter og utførelse av arbeid i våtrom. Protans membranssystemer tilfredsstiller alle bransjekrav.

Dessuten er de enkle å installere. Det gjør at jobben går raskere og sjansen for å gjøre feil blir desto mindre.

Vår banemembran Wet Room Protan G har SINTEF Teknisk Godkjenning og følger selvsagt byggebransjens våtromsnorm. Det samme gjelder alle membranene i vår produktserie Litex.

Produksjonen av våtromsmembran fra Protan og Litex er dessuten underlagt intern og ekstern kvalitetskontroll.

Våre membransystemer kan benyttes som bunnmembran både på gulv og på vegg i våtrommet. Membranen legges på toppen over varmekablene eller under påstøp, og de kan brukes både på nybygg og ved rehabilitering av eksisterende våtrom.

Vi tar gjerne en prat for å finne ut hva som er den beste løsningen for deg eller din bedrift.

Fordeler med Protan banemembran i våtrom

Protan G våtromsmembran er en fleksibel banemembran som produseres under kontrollerte forhold i fabrikk. Vi tilbyr prefabrikkerte detaljer til hjørner og gjennomføringer som bidrar til at jobben utføres raskere.

Protans banemembran er enkel å montere. Alt skjer i én operasjon og det kreves ingen tørketid.

Membranen har en jevn standardtykkelse på 1,5 mm. Den har god diffusjonstetthet, god bruddforlengelse og dokumentert lang levetid. Membranen sveises med varmluft på byggeplassen, noe som sikrer et vanntett resultat. Dette er den tryggeste løsningen mot sluk og avløp.

Protan G egner seg til de fleste anerkjente våtromssluk, og vi anbefaler at du velger et sluk med klemring.

Derfor bør du velge banemembran

Banemembran er en av to typer våtromsmembraner på markedet. Vi anbefaler våre banemembraner fordi de både er tryggest og raskest å legge. Du får lagt hele membranen i én jevn tykkelse i samme operasjon, noe som gir en sikker og holdbar løsning.

Påstrykingsmembran, også kalt smøremembran, er den andre typen våtromsmembran. Den kommer i flytende form, og må bygges opp på byggeplassen ved å smøre på lag for lag.

Dette kan være et utfordrende arbeid fordi det krever et tørt, rent og temperert underlag. I tillegg må herde- og tørkespesifikasjonene følges nøye. Prosessen er tidkrevende og resultatet avhenger veldig av håndverkerens utførelse. Det er ikke mulig å kontrollere tykkelse og kvalitet for en smøremembran når den er lagt.

Protan følger alle lover og regler for våtrom

Det er strenge krav til produkter og prosesser i byggenæringen. Dette er for å sikre høy kvalitet på bygget, og for å påse at helse og miljø ivaretas både under byggeprosessen og ved bruk av ferdigstilt bygg.

Velger du en våtromsmembran fra Protan og Litex, så får du et produkt som tilfredsstiller alle bransjekrav.

Teknisk forskrift (TEK) krever dokumentasjon av produktegenskaper som er av betydning for de grunnleggende kravene til et byggverk. En SINTEF Teknisk Godkjenning er en bekreftelse på at disse kravene (TEK) er oppfylt for en byggevare og at den er egnet for bruksområdet.

SINTEF Teknisk Godkjenning av en våtromsmembran gjelder som dokumentasjon at den er egnet til bruk som vanntettende sjikt på gulv og vegger i bad, vaskerom og rom med tilsvarende fuktbelastning i boliger, hoteller og institusjonsbygg.

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en bransjenorm utviklet av Fagrådet for våtrom (FFV). Den er primært egnet som verktøy for planlegging og utførelse av arbeid i våtrom, og er tilpasset gjeldende lover, forskrifter og Norsk Standard.  BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes og på hvilken måte arbeidet skal utføres. I tillegg beskrives rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene. BVN kan brukes som verktøy både ved nybygging og rehabilitering.