Når slitestyrke er ekstra viktig

Når slitestyrke er ekstra viktig

Tekniske tekstiler i PVC benyttes til løsninger for transport innen blant annet luftfart og spedisjon, slik som cargobokser for fly og presenninger og duker for tilhengere, lastebiler og liknende.

  • Flyhangarer med vegger og tak av duk er et eksempel på en type hall som våre tekniske tekstiler er velegnet til. 

arrow_downward
Kvaliteter og ytelser på duk

Kvaliteter og ytelser på duk

Her finner du mer informasjon om tekniske tekstiler fra Protan.

Kontakt oss

Jan Børge Harsvik - Key Account Manager Aquaculture

Jan Børge Harsvik

Key Account Manager Aquaculture
Roy Rinde <Roy.Rinde@protan.no> - Key Account Manager

Roy Rinde

Key Account Manager