Miljøvennlige duker for havbruk og oppdrett

Protan leverer tekniske tekstiler til havbruk og oppdrettsnæringen som er ekstremt holdbare og bidrar til å løse det store problemet med spredning og forurensning av mikroplast i havet og naturen. Vi samarbeider tett med sentrale aktører i næringen for å utvikle gode, bærekraftige løsninger for akvakultur.

Luseskjørt

Luseskjørt bidrar til å holde lakselus unna merdene. Våre løsninger er produsert og utviklet i Norge med 100% gjenbrukbare materialer.

Les mer

Tangskog

Tangskog produsert i miljøvennlig og gjenbrukbar PVC gir rensefisken beskyttelse og et naturlig habitat – uten å avgi mikroplast.

Les mer

Lukket merdesystem

Protan er en del av et stort kompetansemiljø som utvikler og tester et lukket merdesystem. PVC-duken som benyttes skal ikke bare bidra til å forhindre at fisken rømmer, men også oppfylle en rekke strenge ytelses- og miljøkrav.

Les mer

Protan BlueSafe

Protan BlueSafe er en serie med innovative og 100 prosent gjenbrukbare PVC-duker som skal hjelpe oppdrettsindustrien med å løse flere typer miljøutfordringer. Protan BlueSafe-produktene svarer på havbruksbransjens krav til bærekraft, biosikkerhet og mattrygghet.

Les mer