Nyheter

Protan Entreprenør vil konkurrere på HMS

– De store entreprenørene er flinke til å fokusere på HMS i prosjektene, men vi savner at det også blir vektlagt i tildelingsprosessen, sier direktør Ola Rolfstad i Protan Entreprenør.


Kommunene må ta overvann på alvor

Overvann fører til milliardødeleggelser hvert år, men ikke alle kommuner gjør nok for å unngå skader.


Protan ansetter ny Litex-sjef

Protankonsernet satser på videre vekst og internasjonalisering av våtromsløsningene Litex by Protan. Tidligere leder for Coop Prix Norge, Øyvind Krohn, tar nå over sjefsstolen i Litex.


HMS som konkurransefortrinn

Fokus på helse, miljø og sikkerhet i byggeprosjekter er avgjørende for å unngå ulykker og belastningsskader. Dessverre prioriteres ikke alltid dette høyt nok i en travel arbeidshverdag. Nå viser forskningsresultater at investering i HMS-tiltak er lønnsomt.


Jobb smart med Protans prefabrikkerte detaljer

Det er mange små detaljer som skal på plass ved tekking av tak og kvaliteten på sveisearbeidet er avgjørende for at taket blir tett og trygt. Med Protans prefabrikkerte detaljer forenkler og effektiviserer vi taktekkerens arbeidshverdag.


Effektivt og trygt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at vi skal kunne jobbe effektivt og yte maksimalt. I tillegg til å få takløsninger av høyeste kvalitet til ditt prosjekt, er Protan et smart valg også for dine ansatte og for miljøet.


Sikkerhet på taket

Det er viktig å sørge for at de som jobber i høyden har de beste forutsetninger for en trygg arbeidsplass. Protan tar sikkerhet på alvor og tilbyr flere sikringsløsninger som trygger taket både for de som tekker og for framtidig bruk.


Dampsperreplate til tak

Med vår dampsperreplate oppnår du god lufttetthet rundt sluk og rørgjennomføringer. Den er enkel å jobbe med og gir god tetting mellom rør og dampsperre.


Slik overlever hytta vinteren

Mange er flinke til å ta vare på huset i snø og kulde, men glemmer hytta på fjellet. Det kan koste deg dyrt.


Sikrer frisk luft i Ryfast-prosjektet

– God luftkvalitet er helt essensielt for fremdriften i dette prosjektet. I tunneler som er såpass lange, blir lufttrykket for å blåse luft inn i tunnelen høyt ute ved viftene. Ventilasjonsrørene må være sterke og fleksible nok til å tåle dette trykket, slik at prosjektet ikke stopper opp, forteller Erik Øyno, konsernsjef i Protan.


En vekker for byggenæringen

Vannskader fra overvann vil koste samfunnet milliarder fremover. Vi i byggenæringen bør omstille oss for å møte klimaendringene i langt større grad enn vi har gjort så langt. Fremtidens vær krever nye og mer robuste løsninger for bygg og tak.


Protan vil ta tak i fremtidens vær

Protan inviterer hele byggenæringen til et samarbeid for å bygge fremtidens bygg basert på fremtidens vær – som vil bli villere og våtere.


Øyno: - En viktig arena

Tak- og membranleverandøren Protan har valgt å være tungt til stede på årets Bygg Reis Deg.


Fremtidens tak

Tror det kan bli krav om grønne tak i norske byer.