Entreprenør

Siste nytt

Alltid trygg på taket!

Protan AS har HMS høyt på agendaen hver dag. Nå blir vi partner i stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i Bygg og Anlegg (SfS BA).

Miljøprofil

Vi tar ansvar for miljøet

Protan har som mål å ta et globalt ansvar for miljøet. Våre produkter er laget av miljøvennlige råvarer. De er produsert, brukt og forvaltet med minimal bruk av ressurser. Vi samarbeider med organisasjoner, leverandører og kunder i vårt miljøarbeid.