Bærekraft i Protan

Bærekraft i Protan

I over 80 år har Protan satset på gode ideer og innovasjon. Vi tilbyr morgendagens løsninger for en grønnere næring.

Vi er et norsk industrikonsern som er verdensledende innen membranteknologi. Vi utvikler og tilbyr membraner, taksystemer, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler for byggebransjen og havnæringen. Vi ønsker å være den foretrukne partneren og arbeidsgiver for en grønnere framtid.

arrow_downward

Som en global markedsaktør har vi i Protan et særskilt ansvar når det kommer til hvordan vi produserer og leverer tjenestene våre. Vi har lang erfaring med å kombinere klimatiltak, verdiskapning og samfunnsnytte. Derfor vet vi at en bærekraftig virksomhet fører til de beste og mest lønnsomme løsningene for alle involverte.

Med våre fremtidsrettede løsninger bidrar vi til at kundene oppnår sine egne bærekraftsmål.

Protans tilnærming

Protan skal drives med bærekraft i fokus, og alle valg vi tar i fremtiden skal drive oss i en bærekraftig retning. Vi jobber kontinuerlig med å redusere vår miljøbelastning og bedre vårt arbeidsmiljø. Vi skal sørge for at summen av det vi gir, er større enn det vi tar. For oss bærekraft handler det om miljø og klima, sosiale forhold og måten vi driver selskapet på.

DJI_0194.jpg

Oppdag Protans bærekraftsrapport!

Oppdag våre bærekraftsmål, klimaregnskap (scope 1, 2 og 3) og sentrale fokusområder bestemt gjennom vår doble vesentligshetsvurdering. I denne rapporten kommer vårt bærekraftengasjement til uttrykk, og den beskriver våre handlinger mot en mer ansvarsfull fremtid.