Protans arbeid med menneskerettigheter (åpenhetsloven)

Protans arbeid med menneskerettigheter (åpenhetsloven)

Protan er en virksomhet med fotfeste i flere bransjer og flere land. Vårt hovedmarked er bygg og anlegg. Vi er med å bygge landet i de markeder hvor vi selger våre produkter og leverer våre tjenester.

arrow_downward

Som et ansvarlig selskap respekterer Protan menneskerettighetene i hele vår virksomhet og leverandørkjede. Vi skal drive vår forretningsvirksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compacts ti prinsipper.

Forankring av ansvarlighet

Protans arbeid med menneskerettigheter (åpenhetsloven) er forankret i styret og konsernledelsen ved deres eierskap til styringsdokumentene som stiller krav om respekt for og krav om etterlevelse av menneskerettigheter. Dette inkluderer blant annet Protans etiske retningslinjer for alle ansatte og etiske retningslinjer for leverandører.

Aksomhetsvurderinger

Protan har etablert en prosess for vurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi legger til grunn OECDs veileder for aksomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv i arbeidet med dette.

Protan har identifisert følgende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos oss og hos våre leverandører som områder hvor vi kan ha særlig påvirkning:

  • bidra til rettferdige og gode arbeidsvilkår, herunder trygge og sunne arbeidsforhold som rett til hvile, fritid og ferie
  • HMS på arbeidsplassen
  • forebygge diskriminering i arbeidsforhold og ved ansettelse
  • bidra til organisasjonsfrihet, fagforeningsfrihet og streikerett

Tiltak for å redusere risikoen og oppfølging av våre leverandører

Våre leverandører og samarbeidspartnere er helt avgjørende for at vi skal kunne drive virksomheten vår, men de kan også medføre risiko med hensyn til brudd på menneskerettigheter. Vi forventer at leverandører og samarbeidspartnere deler vår holdning til etikk og etterlevelse, og at de følger gjeldende lovgivning, respekterer menneskerettigheter og etterlever våre etiske krav.

Dette gjør vi i Protan:

  • Alle leverandører skal akseptere og signere konsernets etiske retningslinjer for leverandører.
  • Alle leverandører pre kvalifiseres basert på en risiko tilnærming før de kontraheres. Ulike kriterier vurderes i prosessen, bla innenfor HMS, kvalitet, skatt og avgift mm.
  • Leverandører som utgjør særlig risiko screenes opp mot sosiale kriterier og det gjennomføres også onsite-besøk ved vurdering av enkelte nye leverandører.
  • Vi gjennomfører kontroller av våre leverandører. Kontrollene er basert på en risikovurdering tilnærming.
  • Når vi avdekker feil, mangler eller brudd på lover, regler og våre etiske retningslinjer, må leverandørene rette opp forholdene innen en viss tid.

Har du spørsmål til oss?
Send spørsmålet ditt på e-post hrsupport@protan.no. Vi svarer deg i løpet av tre uker. Merk gjerne e-posten med Åpenhetsloven, i emnefeltet.

Vedlegg