Det startet i 1939 med en impregnert redningsvest

Det startet i 1939 med en impregnert redningsvest

Membraninnovasjon har vært kjernen i Protan helt siden starten.

arrow_downward

Innovasjon - en rød tråd gjennom hele Protans industrieventyr

1939: Impregnerte redningsvester

Det hele startet i 1939 med en idérik skipsmegler som het Haakon Kierulf. Han startet ”Tønnevesten AS”, et selskap som produserte redningsvester av lerret impregnert med gummilatex. De ti ansatte lagde opptil 40-50 redningsvester per dag.

1941: Impregnerte blendingsgardiner

Men da krigen kom og tyske krigsskip ønsket å bruke redningsvestene fra det lille selskapet i Drammen, avsluttet Kierulf produksjonen. Han satte en ny forretningsidé ut i live: Bedriften begynte å impregnere blendingsgardiner istedenfor.

Tønnevesten endret navn til A/S Spesialimpregnering, og selskapet impregnerte både tøy og papir. Men så kom neste utfordring: Under krigen ble gummilatex en mangelvare.

1942: Tare som impregneringsmiddel

Bedriften gjorde mange eksperimenter for å erstatte gummien, og en ny innovasjon ble til ved hjelp av tare fra havet. De kom fram til en tareoppløsning kunne brukes som impregneringsmiddel. I tare og andre alger finnes det alginsyre, og den ble utgangspunktet for selskapets neste eventyr.

Alginatsyre brukes i både såpe, tannkrem og syltepulver, og selskapet ble etter hvert en av de største produktene av alginat i verden.

I 1942 ble alginat-virksomheten overført til et nystiftet selskap. Det fikk navnet Protan. Pro sto for produkter, tan var de første bokstavene i tang.

1948: Ventilasjonsrør i gummi

Protan ble på kort tid en suksess og produktene var attraktive. Dette gjorde at et av Norges mest innflytelsesrike industrikonsern Norsk Hydro kom inn som eier, og dette stimulerte innovatørene i Protan til en helt ny forretningsidé for slitesterke produkter: Ventilasjon. I løpet av kort tid ble ventilasjonsrøret Ventiflex lansert. Dette produktet var mye bedre enn datidens ventilasjonsrør og ble raskt en internasjonal suksess.

1952: Gulvbelegg av plast

I tiden 1952 til 1981 var gulvbelegg hovedproduktet til Protan. Protan gulvbelegg var populært fordi det var så slitesterkt. Men marginene var små for dette produktet som igjen medførte at en ny innovasjonsprosess ble satt i gang på slutten av 60-tallet for å finne nye forretningsområder.

1970: Takbelegg i plast

Dermed ble den neste ideen født: Takbelegg av plast. Protan startet et samarbeid med det sveitiske firmaet Sarna Kunststoff AG om å produsere deres produkt Sarnafil på lisens. Samarbeidet varte i 23 år, og var med på å sette Protan på verdenskartet som takleverandør.

1980: Takbelegg av PVC

I 1980-årene ble takbelegg av PVC mer anerkjent, og Protan startet sin store satsing på dette. I løpet av det neste tiår utviklet Protan en rekke taksystemer og produkter for synlige tak, tildekkede tak og grønne tak, og opparbeidet seg en sterk posisjon i Norden som et ledende takbelegg selskap.

1990-2014: Nye forretningsområder vokser til

Protan fortsatte sin innovasjon av nye produkter for flere PVC baserte forretningsområder. Et av satsningsområdene siste årene har vært tekniske tekstiler hvor Protan i samarbeide med tunge industriaktører, oljenæringen og oppdrettsindustrien har utviklet nisjeprodukter som dekker spesialtilpassede behov. Ventiflex er blitt en internasjonal markedsleder innen ventilasjonssystemer og siden 2000 tallet har Protan også utviklet verdensledende kvalitetsmembraner for våtrom, radonsikring og ekspandert geografisk til nærmere 20 markeder.

Protan er i dag Nordens største produsent av takfolie i termoplast/PVC. I tillegg produseres ulike PVC-belagte tekstiler til en rekke anvendelsesområder.

Gode idéer og satsing på innovasjon har vært nøkkelen til suksess: Firmaet som lagde redningsvester er nå et verdensledende konsern innen membranteknologi!