impact_photo_protan-14.jpg

Protans laboratorier

I Protan produserer vi en stor variasjon av produkter basert på polymerteknologi. Produksjonen går primært ut på belegging av tekstiler med PVC eller andre polymerer. Laboratoriets aller viktigste funksjoner å sikre god KVALITET på varene som skal ut til våre kunder. Dette gjøres i nært samarbeide med produksjonen og produkteiere. Labben kvalifiserer råvarer og resepter til de forskjellige produktene som vi produserer, samt kontrollerer kvalitet på det ferdige produktet.  Av den grunn er det viktig med god kompetanse innenfor kjemi og materialteknologi på labben.

arrow_downward

Labbens ansvar kan oppsummeres på denne måten:

Råvarer

Til enhver tid sikre at det brukes godkjente råvarer og tekstiler. I dette ligge det eksempelvis et stort ansvar å sikre at alle kjemikalier som benyttes i våre produksjon håndteres riktig i forhold til Helse, Miljø og Sikkerhet. Samtidig skal de ferdige produktene ikke inneholde noen form for prioriterte miljøgifter eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige i henhold til REACH/ECHA’s (European Chemical Agency) kjemikalieliste. Labben utfører kontroll av råvarer, viktige egenskaper og deres leveringssertifikat ved i forbindelse med råvaremottak.

Produkter og resepter

Protans produkter skal til enhver tid tilfredsstille de krav som settes til det respektive produktet. Kravene er enten satt i henhold til normerte produktstandarder (eksempelvis Europeisk Norm, EN-standarder) eller i forhold til andre produktrelevante egenskaper. For å tilfredsstille de kravene som er satt må både resepter og produksjonsparametere være gunstige.

Utvikling - R&D

Labben er en viktig aktør ved utvikling av nye produkter som tilfredsstiller nye og fremtidige krav når det gjelder råvarer og miljø/bærekraft. Uttesting, analyser og utvikling av nye resepter/produkter med nye, alternative råvarer er derfor en kontinuerlig oppgave for labben i samarbeid med både innkjøp, R&D og produksjon.

  • I disse dager lanseres en helt ny portefølje med et PVC fritt takbelegg – Protan FPO/TPO. Utviklingen av dette produktet har vært støttet av Forskningsrådet og har vært et nært samarbeid med Protan TUR som produksjonssted, R&D ressurser og lab i TUR og NO samt eksterne forskningsorgan. Etter mye forskning, testing og feiling er vi endelig kommet i mål med et produkt vi kan være stolte av. Dette vil bidra til å gi Protan ennå et robust og bærekraftig produkt for fremtiden og et ekstra bein å stå på. Les artikkelen Read the article Neste generasjons TPO-baserte takbelegg
  • Plasthaller, midlertidige bygninger, telt og presenninger er nå gjenstand for økt fokus og kontroll med hensyn til brannmotstand og røykreduksjon ved brann. Utvikling av nye og forbedrede resepter er derfor et stort fokusområde og dette arbeidet har allerede gitt gode resultater. Vi har allerede kommet i mål med å utvikle nye formuleringer for våre kraftige 900 g/m2 tekstiler – denne har fått vår nye brannklassifisering B-s2-d0. Det gode resultatet gir forventninger om gode resultat ved utvikling og endringer av resten av porteføljen for tekniske tekstiler.

Bli kjent med vår labtekniker, Synne

Kvalitetskontroll i produksjonen og Finished Product Control (FPC)

Labben har flere gange daglig tilsyn med produksjon og sjekker at prosess og egenkontrollen utføres tilfredsstillende. Labben utfører kontinuerlig testing av viktige egenskaper på det ferdig-produserte produktet som en del av våre kontrollrutiner. Material som ikke tilfredsstiller kravene, blir stoppet og avvik- behandlet. Korrigerende tiltak bestemmes og gjennomføres som resultat av dette.

Dokumentasjon

Labben er sterkt involvert i utarbeidelse, vedlikehold og intern kontroll i forhold til våre produkters Godkjenninger og Sertifikater– Tekniske Data Blad – Produktdeklarasjoner – Miljø Deklarasjoner, Vi tilrettelegger også for eksterne tilsyn fra eksempelvis forskjellige EU-Notified Bodies som gjør audits av både produksjon og produktenes kvalitet. Gå til vår dokumentasjonsside.

Testing og analyser for interne og eksterne kunder

På oppdrag fra kunder gjør labben analyser og undersøkelser. Det kan eksempelvis være en tilstandsanalyse på et gammelt tak i forbindelse med mulig omtekking. Dette enten for å gi kunden trygghet i at taket fremdeles vil være funksjonelt i flere år fremover eller rett og slett at det er klar for utskiftning. Andre oppdrag kan være uttesting av komponenter som skal brukes sammen med våre produkter for å sikre at disse ikke gjør skade på vår type produkt. Det kan også være dypere kjemiske analyser helt ned i bestanddeler av produkter eller rent mekaniske egenskaper.

Protan_7345.jpg
Lab - stechew.jpg
Protan_7422.jpg
PVC Granule and powder (1).jpg
Protan_7420.jpg