Protan skal være en trygg og helsefremmende arbeidsplass

Protan skal være en trygg og helsefremmende arbeidsplass

Vi legger vekt på kontinuerlig læring gjennom risikoevaluering og rapportering av avvik.

arrow_downward

Protans mål er at alle arbeidstakere skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Vi setter sikkerhet foran alt. Dette skal vi oppnå gjennom høyt fokus på gode sikkerhetsrutiner og relevant opplæring av alle.

Vi har også én uke i året hvor vi setter av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi ivaretar vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Vi kaller denne uken for HMS-uka.

Vår HMS- og kvalitetspolitikk er forankret i ledelsen. Vi jobber med tiltak som forbedrer vårt HMS- og kvalitetsarbeid og forhindrer negativ miljøpåvirkning i forbindelse med produksjon av våre produkter og gjennomføringen av våre prosjekter. Vi har en nullfeilvisjon som innebærer at ingen skade skal skje på mennesker eller miljø og at alle oppdrag skal utføres riktig første gang. Les også: Bærekraft i Protan

Det er viktig for oss i Protan at ansatte har en trygg og helsefremmende arbeidsplass, der fokuset er å unngå helseskader og arbeidsulykker. For å få sunne og engasjerte medarbeidere er det også viktig at hver enkelte (ansatte) blir sett og kan videreutvikle sin kompetanse. 

Se filmen "Skulle bare.."

Våre mål

 • Vi skal ikke ha skade på mennesker og ytre-miljø.
 • Sykefraværet skal være under 4,5%.
 • Vi skal ikke ha brudd på selskapets etiske retningslinjer.
 • Vi skal være i samsvar med alle lover og regler, forskrifter og kundekrav.
 • Vi skal stille tydelige miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester og følge opp kravene.
 • Sortering av avfall skal være over 85%.
 • Vi skal opptre profesjonelt og levere riktig kvalitet på alle våre oppdrag, tjenester og leveranser.

Våre tiltak

 • Rapportering av uønskede hendelser, nestenulykker og farlige forhold.
 • HMS- og kvalitetskrav ved avtaleinngåelse med kunder og leverandører.
 • Regelmessige vernerunder og tilsyn på våre prosjekter.
 • Interne revisjoner på systemnivå og prosessnivå.
 • Årlige HMSK handlingsplaner på alle våre lokasjoner.
 • HMS-pulsmålinger.
 • Følge med relevant miljølovgivning og andre miljøkrav fra kundene, konsernet og andre interessenter.

Sertifisering og revisjon

Protan AS er sertifisert i henhold til internasjonale anerkjente ISO standarder (ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015).

ISO 9001:2015 - Protan AS

Last ned
ISO 9001:2015 - Protan AS

ISO 14001:2015 - Protan AS

Last ned
ISO 14001:2015 - Protan AS