Ventiflex Ventilasjonssystemer

Kunsten å transportere frisk luft

Våre fleksible ventilasjonssystemerer for gruver og tunneler er av de mest innovative i verden.

Da Protan etablerte Ventiflex i 1949, var vi de første i Europa som leverte fleksible ventilasjonsrør for gruver og tunneler. 

Gjennom snart 70 år har vi bygd opp omfattende kunnskap og bred erfaring som danner grunnlaget for dagens verdensledende produkter og løsninger.

Flammehemmende og selvslukkende

Alle våre systemer skreddersys etter mål for hvert prosjekt, og leveres i fem ulike rørkvaliteter.

Alle rørkvalitetene er flammehemmende og selvslukkende. To rørkvaliteter har i tillegg anti-statiske egenskaper og er spesialutviklet for miljøer hvor det kan finnes lettantennelige gasser.

Pådriver

Vi jobber kontinuerlig som pådriver for utvikling av ventilasjonsteknologi i gruver og tunneler. Vi er medlem av NTN (Norwegian Tunneling Network), og vi tilbyr omfattende opplæring og brukerstøtte for våre Ventiflex-kunder. Vi har tett dialog og godt samarbeid med kundene, og opplæringen inkluderer både installasjon, oppheng og reparasjoner.

Flere hundre kilometer hvert år

Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi hvert år flere hundre kilometer ventilasjonsrør til gruver og tunneler i spennende og krevende prosjekter i Norden, Europa, Sør- Amerika, Asia, Afrika og Australia.

Holdbarhet og fleksibilitet

Gjennom innovasjon og kontinuerlige forbedringer, jobber vi alltid for å tilby den beste rørkvaliteten:

Meget god holdbarhet

Stor fleksibilitet

Lav vekt

Enkel håndtering

Produksjon og kvalitetssikring

Ventiflex-produktene produseres og konfeksjoneres i Norge.

Den belagte tekstilen produseres i Drammen, mens rørene lages ved fabrikken på Nesbyen.

Våre fabrikker og våre ventilasjonssystemer er godkjent og sertifisert i samsvar med kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.

Det betyr at hele verdikjeden og alle ventilasjonsløsningene har dokumentert høy kvalitet og minimal påvirkning av miljøet, både lokalt og globalt.

Utvikling og testing

Vi utvikler og tester alle løsninger og kvaliteter ved laboratoriet i Drammen.

Laboratoriet er godkjent av Det Norske Veritas (DNV) og følger strenge rutiner for testing og dokumentasjon.

Alle systemer gjennomgår inngående kontroll og kvalitetssikring før levering.

Protan Ventiflex produkter og løsninger

Ventiflex Air

Protan Ventiflex Air er et konsept til gruver og tunneler der membranmaterialer, koblingstyper og sveiseteknologi danner et ventilasjonsrørsystem i verdensklasse.

Ventiflex Duo

Protan Ventiflex Duo gjør det mulig å frakte luft gjennom trange passasjer eller i tunneler med begrenset høyde, uten at det går på bekostning av luftmengden.

Ventiflex Sjakt

Protan Ventiflex Sjakt er utviklet for vertikal levering av frisk luft gjennom en sjaktkonstruksjon.

Ventiflex Antistatic

Protan Ventiflex Antistatic er ventilasjonsløsninger for gruver og tunneler der det er stor eksplosjonsfare.

Ventiflex Detaljer

Alle Ventiflex detaljer er utviklet for å optimalisere luftstrømmen i samsvar med de aerodynamiske lovene, og de produseres i den kraftigste rørkvaliteten for å motstå høy belastning.

Les mer om Protans løsninger for tunneler og gruver
Pål Fossum - Sales Director - Tunnel & Mining
Pål Fossum
Sales Director - Tunnel & Mining +47 940 06 259 pal.fossum@protan.no
Arndt Hedtkamp - Sales Manager - Central Europe
Arndt Hedtkamp
Sales Manager - Central Europe +49 170 6445445 arndt.hedtkamp@protan.no
Esmail Ahmad - Sales Manager - Scandinavia
Esmail Ahmad
Sales Manager - Scandinavia +47 911 47 444 esmail.ahmad@protan.no
Ricardo Ortiz - Sales Manager Spain, Portugal and South America
Ricardo Ortiz
Sales Manager Spain, Portugal and South America +34 647569082 ricardo.ortiz@protan.es

Ventiflex distributører

Protan har et globalt nettverk av distributører for våre ventilasjonsløsninger for tunneler og gruver.

Protan InfraPlan

Vannsikringssystemer for tunneler og undergrunnskonstruksjoner.