Protan Ventiflex Antistatic

Protan Ventiflex Antistatic

Protan Ventiflex Antistatic er ventilasjonsløsninger for gruver og tunneler med stor eksplosjonsfare.

arrow_downward

I enkelte gruver kan det oppstå gass og støv som kan være lett antennelig og eksplosivt. Det dreier seg særlig om kullgruver, hvor støvet som oppstår under utvinningen er eksplosivt. Statisk elektrisitet kan i verste fall antenne dette og føre til alvorlige ulykker. 

Protan Ventiflex Antistatic forhindrer gnistninger fra statisk elektrisitet og bidrar til å redusere eksplosjonsfaren.

Arndt Hedtkamp - Sales Manager - Central Europe

Arndt Hedtkamp

Sales Manager - Central Europe