Protan Ventiflex Duo

Protan Ventiflex Duo

Protan Ventiflex Duo gjør det mulig å frakte luft gjennom trange passasjer eller i tunneler med begrenset høyde, uten at det går på bekostning av luftmengden.

arrow_downward

Ett stort hovedrør er erstattet med to standardrør med mindre diameter. Dobbeltrøret festes med et felles wireoppheng, og de to parallelle rørene presser seg mot taket når de fylles med luft, slik at takhøyden øker med opptil 40 prosent sammenliknet med ett hovedrør.

Lavere energibruk

Protan Ventiflex Duo har et større tverrsnittareal enn andre liknende systemer, noe som gir mindre energibruk for lik høyde på installasjon og vifteeffekt. Det gir også mer luft til stuff med samme vifteeffekt.

To uavhengige rør

De to separate rørene kan fungere hver for seg, og systemets sikre koblinger har meget lav friksjon. Konseptet Protan Ventiflex Duo er utviklet slik at alle Protans koblinger kan benyttes. Det kan dessuten installeres nær tunneltaket fordi opphengsystemet er plassert mellom de to uavhengige rørene.

Kontakt oss

Rune Andresen - Area Sales Manager T&M

Rune Andresen

Area Sales Manager T&M
Arndt Hedtkamp - Sales Manager – Tunneling & Mining

Arndt Hedtkamp

Sales Manager – Tunneling & Mining
Tor Erik Sivertsen - Waterproofing Nordic

Tor Erik Sivertsen

Waterproofing Nordic
Vanessa Dos Santos - Tunnel and Mining Manager

Vanessa Dos Santos

Tunnel and Mining Manager