Ventiflex Duo

Ventiflex Duo


Protan Ventiflex Duo gjør det mulig å frakte luft gjennom trange passasjer eller i tunneler med begrenset høyde, uten at det går på bekostning av luftmengden.

Protan Ventiflex Duo

Protan Ventiflex Duo er et konsept som er utviklet for å frakte luft gjennom trange passasjer eller i tunneler med begrenset høyde, uten at det går på bekostning av luftmengden.

Ett stort hovedrør er erstattet med to standardrør med mindre diameter. Dobbeltrøret festes med et felles wireoppheng, og de to parallelle rørene presser seg mot taket når de fylles med luft, slik at takhøyden øker med opptil 40 prosent sammenliknet med ett hovedrør.

Lavere energibruk

Protan Ventiflex Duo har et større tverrsnittareal enn andre liknende systemer, noe som gir mindre energibruk for lik høyde på installasjon og vifteeffekt. Det gir også mer luft til stuff med samme vifteeffekt.

To uavhengige rør

De to separate rørene kan fungere hver for seg, og systemets sikre koblinger har meget lav friksjon. Konseptet Protan Ventiflex Duo er utviklet slik at alle Protans koblinger kan benyttes. Det kan dessuten installeres nær tunneltaket fordi opphengsystemet er plassert mellom de to uavhengige rørene.

Pål Fossum - Sales Director - Tunnel & Mining

Pål Fossum

Sales Director - Tunnel & Mining pal.fossum@protan.no +47 940 06 259
Arndt Hedtkamp - Sales Manager - Central Europe

Arndt Hedtkamp

Sales Manager - Central Europe arndt.hedtkamp@protan.no +49 170 6445445
Esmail Ahmad - Sales Manager - Scandinavia

Esmail Ahmad

Sales Manager - Scandinavia esmail.ahmad@protan.no +47 911 47 444
Ricardo Ortiz - Sales Manager Spain, Portugal and South America

Ricardo Ortiz

Sales Manager Spain, Portugal and South America ricardo.ortiz@protan.es +34 647569082