Mangfold i Protan

Mangfold i Protan


Protan har en stor og flerkulturell stab i alle ledd av vår virksomhet. Vi godtar ikke mobbing av kollegaer, kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. Det samme gjelder diskriminering på bakgrunn av religion, etnisitet, kjønn og legning.

Vi har deltatt i NAV og NHOs program «Hurtigsporet», som skal få flyktninger med kompetanse raskere i kontakt med arbeidsgivere slik at de kan komme ut i jobb. Dette har ført til ansettelse av dyktige medarbeidere.

Vi ønsker oss flere kvinner inn i tradisjonelt mannsdominerte yrkesgrupper som maskinoperatører og taktekkere. I arbeidet med å rekruttere flere kvalifiserte taktekkere og lærlinger har vi i våre kampanjer frontet Ingvild Fjellheim fra vår avdeling på Sem ved Tønsberg.

I Protans konsernledelse sitter det to kvinner, og i Protans styre er det fire kvinner.