Grønne tak vekker bygninger til liv

Fremtidens tak er grønne – Protan leverer løsningene i dag. Protan BlueProof Green gir nye uterom til folk i tettbebodde strøk, og et hjem til planter, insekter og småfugler. Samtidig beskytter det gater og avløpsnett mot styrtregn og flom.

Protan BlueProof Green kombinerer sikker overvannshåndtering med en grønn hage på toppen av bygget. Det er dette vi kaller blågrønne tak.

Se utover alt det ubrukte, grå og døde takarealet i enhver norsk by. Takstein, takpapp, ventilasjonsanlegg og parabolantenner. Hva om du heller kunne se parker, barnehager, fotballbaner, takterrasser, grønnsakshager og bikuber?

Det er ikke en fjern drøm. Takflaten i norske byer og tettsteder har et uforløst potensial som ikke begrenses av annet enn arkitektens og utbyggerens fantasi.

Protan leverer grønne og blågrønne takløsninger til deg som vil at taket skal være mye mer enn «bare» et tak.

Et prisnominert tak

På toppen av Vega Scene i Oslo finner du Norges første blågrønne tak – utstyrt med Protans BlueProof Green. Taket er nå en forskningsarena hvor man har gjenskapt floraen på øyene i Oslofjorden. Ved styrtregn fungerer taket i tillegg som et fordrøyningsanlegg som gradvis og kontrollert slipper det filtrerte vannet ut i Akerselva. Da unngår man at det flommer ut i et allerede overbelastet avløpsnett.

Protan BlueProof Green har vært nominert til Byggenæringens Innovasjonspris. Dette er taksystemet som vil endre fremtidens byggebransje: Et vakkert grønt tak utstyrt med teknologi som verner omgivelsene mot ekstremvær som følge av klimaendringene.

Derfor bør du velge Protan BlueProof Green i dag:

  • Det gir et fellesområde med biologisk mangfold for beboerne.
  • Man får et bærekraftig og fremtidsrettet bygg med ekstra uteareal, noe som gir økt markedsverdi.
  • Det isolerer bygget og har en kjølende og rensende effekt på omgivelsene.
  • Det fungerer som et grønt «teppe» som beskytter taket og øker levetiden.
  • Solceller på taket kan forsyne bygget med selvprodusert og ren energi.
  • Det er det mest kostnadseffektive systemet sammenlignet med andre vannfordrøyningssystemer.
  • Det frigjør arealer som ellers kun ville blitt benyttet til vannfordrøyning.
  • Det er et trygt og effektivt SINTEF-godkjent system med lang garanti og lite vedlikehold.

 

Ballasterte og grønne tak

1140x350px_Protan ballasterte tak.jpg

Protan leverer også en rekke andre løsninger som gir bygningen din et grønt og miljøvennlig tak.

Våre membraner for ballasterte tak, grønne tak og torvtak er godt egnet både på nybygg og rehabiliteringsprosjekter. De har høy kvalitet, lang levetid og gir bedre brannsikkerhet. Membranen legges løst og krever ingen mekanisk innfestning i takflaten – dermed punkteres ikke dampsperren.

Med ballasterte tak menes det at man har tildekkede vanntrykksmembraner i takkonstruksjonen. Da blir membranen beskyttet mot direkte påvirkning fra klima- og temperatursvingninger, rifter, punkteringer og andre mekaniske skader. Ballastmaterialet kan være betongheller, singel eller jord. Dette blir da underlaget for grønne vekster og planter på taket.

Ballasterte og grønne tak kan benyttes til oppholdsområde eller takhage. Disse løsningene gir flere fordeler: Det er stor frihet når det kommer til estetisk utforming, de bidrar til mer naturlige omgivelser ved bruk av singel eller beplantning, og de gir bedre akustikk. Vekten av ballasten krever at den lastbærende konstruksjonen er beregnet for formålet.

Protan leverer følgende løsninger for ballasterte tak: Protan omvendt taksystem, Protan duo taksystem og Protan rettvendt taksystem.

Vi har ulike membranløsninger for grønne, beplantede tak: Protan ekstensive grønne tak, Protan intensive grønne tak og Protan torvtak.

Ekstensive grønne tak

1140x350px_Protan ekstensive grønne tak med bergknapp på Comfort hotel Square Stavanger 2.jpg

Disse takene kjennetegnes ved at taket er beplantet med et tynt lag av jord eller vekstmediumsmatter, og typiske plantearter innenfor sukkulenter og moser. I Norge er Bergknappslekta (sedum) mye brukt. Denne typen grønne tak kalles derfor for sedum-tak.

Ekstensive grønne tak krever generelt lite vedlikehold og har mange bruksområder. De er lette, og trenger ikke like kraftig bærekonstruksjon som intensive grønne tak.

Takbelegget må dimensjoneres for vindkast og festes mekanisk. Det kan være nødvendig å bruke betongheller eller lignende i rand- og hjørnesoner der det er sterkest vind. Sedum-mattene fungerer som ballast på taket, men kan kun legges i den varme årstiden.

Høye krav til brannsikkerhet

For å få brukstillatelse må takbelegget tilfredsstille branntekniske krav uten tildekning inntil sedum-mattene kommer på plass. Vårt takbelegg er selvslukkende og brannklassifisert i henhold til BROOF(t2). Større tak skal brannseksjoneres. Ved oppkanter og gjennomføringer skal vekstmediet brannseksjoneres med betongheller, singel eller lignende for å forhindre brannspredning.

Takbelegget Protan SE Titanium+ er en god løsning for sedumtak. Det er dokumentert rotbestandig etter den tøffe FLL-testen (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) og trenger derfor ingen ekstra beskyttelse.