GRUVER OG TUNNELER

Protan er en ledende leverandør av innovative og effektive ventilasjonssystemer og vannsikringssystemer til gruver og tunneler over hele verden. 

Ventiflex

Våre tre fleksible ventilasjonssystemerer for gruver og tunneler, Ventiflex Air, Ventiflex Duo og Ventiflex Sjakt, er av de mest innovative i verden.

Les mer her

Protan InfraPlan

Protan InfraPlan – en komplett vannsikringssystemløsning for tunneler og underjordiske konstruksjoner. En bærekraftig, homogen, fleksibel og vanntett ettlagsmembran som er laget for å vare. Protan InfraPlan – utformet for funksjonalitet og allsidighet. 

 

Les mer her

Tunnel på nye Rv.80 Bodø

Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket for å få til viktige prosjekter for gående, syklende, kollektivtrafikken og vegtrafikken i Bodø.

Les mer her

Ventiflex ventilasjonsrør til Ryfast-prosjektet

Protan Ventiflex ventilasjonsrør sikrer frisk luft i den storstilte vei- og tunnelutbyggingen på Ryfast i Rogaland. 

Les mer her