Erik Øyno_fabrikk.jpeg

Pressemelding; Organisasjonsendringer i Protan for økt global vekst

Protan har hatt en god vekst og positive resultater de siste årene. Nå gjør selskapet grep for å være «Futureproof» og rustet for å møte nye krav for framtiden.

Oslo, Norge – 9. April, 2024

arrow_downward

For å sikre en videre global vekst gjør Protan Group nå endringer i organisasjon og lederstruktur. Endringene er nødvendig for å tilpasse organisasjonen til den globale virksomheten selskapet har utviklet seg til å bli. Ved å bli mer kostnadseffektive vil dette styrke selskapets konkurranseevne.

Fra 1.juni vil flere i konsernledelsen få nye ansvarsområder, i tillegg utvides konsernledelsen med én stilling. Med dette ønsker Protan å videreutvikle tak-entreprenørvirksomhet og fortsette satsingen innen «waterproofing» i tak, bygg, tunnel og gruver.

Erik Øyno, konsernsjef i Protan uttaler: “Beslutningen om å gjøre endringer i organisasjon- og lederstrukturen er et viktig skritt for å tilpasse oss den raske utviklingen i markedet. Ved å gjøre denne endringen legger vi til rette for økt salg og bedre leveranse til våre kunder. Vi ser også frem til å videreutvikle Tunneling & Mining som et av våre satsningsområder, og til å videreutvikle Protan Entreprenør. Endringene i rollene i konsernledelsen vil bidra til å styrke Protan og legge til rette for videre vekst i årene som kommer.”

Byggebransjen i Norge og resten av Europa opplever dramatisk nedgang og mange prosjekter er satt på vent. Utsiktene i bransjen globalt tilsier at dette er en situasjon som vil vedvare.

Dette har medført en reduksjon i etterspørselen etter tak-produkter i enkelte markeder, noe som også har fått konsekvenser for Protan. For å sikre en bærekraftig drift videre er det besluttet å avvikle 9 stillinger i Protan AS i Norge.

Erik Øyno utdyper «Det er en utfordrende tid vi står i, som så mange andre i vår bransje, og dessverre påvirker dette våre medarbeidere. Jeg har tro på at våre dyktige medarbeidere som vil miste jobben er attraktive for andre arbeidsgivere. Jeg har tillit til at organisasjonen nå er godt rustet til å fortsette global vekst og fortsatt vil være konkurransedyktig»

For spørsmål kan konsernsjef i Protan Erik Øyno kontaktes på telefon +47 901 31 203

Futureproofing Waterproofing

Protan har mer enn 80 års erfaring med innovasjon og produksjon av tak og membraner for bygg og anlegg. Virksomheten har med omlag tusen ansatte flere fabrikker i Norge, i Polen og Tyrkia., samt er Nordens største takentreprenør. Protan konsern hadde en omsetning i 2023 på ca 2,Smrd NOK og fornuftig lønnsomhet.