Konsernledelsen

Protans hovedkontor i Drammen.

Alle våre forretningsområder og stabsfunksjoner er representert i Protans konsernledelse. Dette er Protan Gruppens øverste beslutningsmyndighet for driften i konsernet. Totalt sitter det ni personer i konsernledelsen og alle har sitt daglige virke ved Protans hovedkontor i Drammen.

Erik Øyno

Konsernsjef

Ansvarlig for konsernet samt forretningsutvikling.

Ole Morten Broch-Nielsen

Økonomidirektør

Ansvarlig for økonomisk planlegging, styring og rapportering i konsernet.

Espen Moe

Internasjonal salgsdirektør

Ansvarlig for alle internasjonale forretningsaktiviteter innen tak, membraner og Ventiflex

Vidar Bakken

IT-direktør

Ansvarlig for IT-funksjonen i konsernet – inkludert alle datterselskaper.

Andreas Fritzsønn

Direktør Entreprise Norge

Ansvarlig for operativ drift av takentreprenørvirksomheten i Norge.

Frank Utheim

Salgsdirektør tak og membraner

Ansvarlig for forretningsområdene tak, membraner og tekniske tekstiler i Norge.

Håkon Nyberg

Direktør Produksjon, utvikling, innkjøp og logistikk

Ansvarlig for Protans produksjonsenheter, logistikk og produktutvikling.

Sissel Øistad

Direktør Produkt, marketing og kommunikasjon

Ansvarlig for konsernets innovasjon og produktutvikling, marketing og kommunikasjon.

Pernilla Rosenquist

HR-direktør

Ansvarlig for HR-funksjonen og kvalitetssikringssystemet i Protan.

Bjørn Christoffer Ottersen

Direktør innkjøp, logistikk og kundeservice