Prosjekter

Ventiflex ventilasjonsrør til Ryfast-prosjektet

Protan Ventiflex ventilasjonsrør sikrer frisk luft i den storstilte vei- og tunnelutbyggingen på Ryfast i Rogaland. 

Tunnel på nye Rv. 80 Bodø

Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket for å få til viktige prosjekter for gående, syklende, kollektivtrafikken og vegtrafikken i Bodø.