Tunnel på nye Rv. 80 Bodø

Tunnel på nye Rv. 80 Bodø


Protan Ventiflex Air
Protan Ventiflex Air
Produkt
2,8 km tunnel
2,8 km tunnel
Størrelse
Bodø, Norge
Bodø, Norge
Sted

Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket for å få til viktige prosjekter for gående, syklende, kollektivtrafikken og vegtrafikken i Bodø. Nye riksveg 80, som er det største enkeltprosjektet i Bypakke Bodø. Vegstrekningen er 5,5 km, hvorav tunnelen er ca. 2,8 km.

Rv. 80 skal gå i tunnel fra Hunstadmoen til Bodin leir. Tunnelen får to løp med to kjørefelt i hver retning. Det betyr at øst- og vestgående trafikk kjører i hvert sitt tunnelløp. Det er forventet at 17 000 kjøretøy vil benytte seg av tunnelen daglig i åpningsåret.

Protan Ventiflex sikrer luft i tunnelen i utbyggingsfasen.

Protan Ventiflex

Ventilasjonssystemer for gruver og tunneler.