Fremtiden er lys med solenergi fra Protan

Fremtiden er lys med solenergi fra Protan

Etterspørselen etter strømbesparende løsninger er eksplosiv akkurat nå. Protans løsning for solenergi er smart, rask og fleksibel.

arrow_downward

Høye strømpriser og det grønne skiftet har ført til en eksplosiv etterspørsel etter løsninger for solenergi på både nye og eksisterende tak.

Særlig på logistikk- og lagerbygninger, større haller og andre eiendommer med store, flate tak vil det være en god investering å installere solcelleanlegg.

Protan har selv installert denne løsningen for solcelleanlegg på taket på vårt hovedkontor i Lier. Løsningen er spesielt tilpasset for flate tak.

En såkalt "smart box" består av fire mindre solcellepaneler som er montert sammen. De har en total flate på cirka 9 m2. 76 slike "flak" er nå installert på taket på hovedkontoret til Protan, et tak på cirka 1400 kvadratmeter. Panelene monteres i 10 graders vinkel.

Solcelleløsningen er ballastert, så når panelene skrus fast, skjer det i skinner som skrus fast i betongheller, ikke gjennom å skru ned i takmembranen.

Du kan se hvordan monteringen foregår i praksis i denne videoen:

Eksplosiv etterspørsel gir muligheter

Etterspørselen etter strømbesparende løsninger er eksplosiv akkurat nå, og Protan har tro på at enkel og rask montering og fleksibilitet knyttet til å kunne løfte av panelene ved rehabilitering og omtekking gjør vår enkle, fleksible og bærekraftig løsning attraktiv både for eiendomsutviklere, entreprenører og sluttkunder.

DJI_0108.JPG

Eksempel på solcelleanlegg installert på et tak med Protan takbelegg ved ASKOs logistikksenter i Valdres. Foto: Sun-Net.

Det er god økonomi å utnytte store takflater til solenergi. Men det er også avgjørende med god prosjektering for å unngå problemer i fremtiden: Solcelleanlegget må tas med i beregningene når taket prosjekteres, ellers kan man få problemer med konstruksjonen på sikt. Oppbyggingen av taket må ta hensyn til panelenes tyngde.

Det er også store synergieffekter og besparelser ved å installere solenergipanelene parallelt med selve takmontasjen.

Heftig pris å betale for strøm

Særlig sørlige og østlige deler av Norge har opplevd rekordhøye strømpriser gjennom mesteparten av 2022. Alle private husholdninger får kjenne dette på pungen, mens for en produksjonsbedrift som Protan, med et årlig strømforbruk på cirka 17 millioner kWh, blir den økte strømregningen enorm. Forskjellen på 50 øre og 5 kr pr kilowatt-time utgjør i praksis 76,5 millioner kroner.

Strømregningen til Protan, som tidligere var på under 800.000 kroner i måneden, hadde nådd 3 millioner kroner i august, fortalte Protans konsernsjef Erik Øyno i et intervju med Bygg.no nylig:

– Og når vi får september-regningen, så tenker jeg den er på fire millioner, sier Øyno, som også har sendt eposter til alle stortingspolitikerne i nærings-, energi- og miljø- og finanskomitéen om den prekære situasjonen.

Slik fungerer Protans løsning:

 • Panelene kommer som en såkalt «smart box».
 • En smartboksen består av 9 kvadratmeter med solcellepaneler fordelt på fire paneler som er koblet sammen. Omfanget er totalt cirka 2 meter x 4,5 meter.
 • Smartboksen er enkel å løfte opp på taket, og enkel å montere. Det tar 10 minutter fra den løftes fra bakken til den er lagt ut på taket og ferdig koblet.
 • I praksis innebærer dette en halvering av monteringstiden sammenliknet med tilsvarende solcellesystemer.
 • Løsningen er ballastert. Panelene festes raskt og enkelt i metallskinner som skrus fast i betongheller, som gjør at det ikke er nødvendig å skru løsningen fast gjennom takmembranen.
 • Det er tilsvarende enkelt å demontere panelene dersom det er behov for vedlikehold eller reparasjon på taket – de kan flyttes eller eventuelt heises ned mens arbeidene pågår.

Bærekraft i praksis:

 • Det er mange bærekraftgevinster når du velger solenergisystem fra Protan.
 • Et Protan-tak i PVC er allerede takbransjens mest miljøvennlige, og det er lønnsomt å utnytte store takflater bedre.
 • Solenergi er smart og bærekraftig i seg selv. Sol er en fornybar energikilde.
 • Monteringen er i praksis avfallsfri: Man løfter bare selve solcellepanelene opp på taket.
 • Trekassene, som solcellene blir fraktet i, er ikke avfall: De kan gjenbrukes på neste prosjekt.

Garanti på hele løsningen:

 • Protan gir garanti på hele systemet når du velger vårt komplette oppsett med isolasjon, tak og solcelleanlegg: 10 år for solcellene, 20 år for taket.
 • Samtidig er det avgjørende med god prosjektering.
 • Får du taket prosjektert fra Protan, sikrer du at det blir riktig dimensjonert, slik at det ikke oppstår skader på takkonstruksjonen på grunn av solcellenes vekt.
 • Skal du tekke om et eldre tak, er det fremtidsrettet å ta høyde for solceller ved rehabiliteringen.
 • Planlegger du for rehabilitering med solcelleanlegg fra start, får du anledning til å korrigere takets oppbygging slik at det tåler panelene og du unngår fremtidige problemer.

For mer informasjon, kontakt oss:

Bjørn Nordseth - Salgssjef teknisk salg

Bjørn Nordseth

Salgssjef teknisk salg
Einar Nessæther - Salgsansvarlig SMB-kunder

Einar Nessæther

Salgsansvarlig SMB-kunder
Terje Lyshaug - KAM Industri, Tak og Membraner

Terje Lyshaug

KAM Industri, Tak og Membraner
Vidar Becker - KAM Øst-, Sør- og Vest-Norge

Vidar Becker

KAM Øst-, Sør- og Vest-Norge
Egil Egseth - KAM Midt- og Nord-Norge

Egil Egseth

KAM Midt- og Nord-Norge
Roy Rinde - Key Account Manager

Roy Rinde

Key Account Manager