Protan BlueProof – et blått tak med effektiv overvannshåndtering

Ekstremvær er den nye normalen. Derfor har Protan utviklet et blått tak som reduserer risikoen for flomskader.

Protan BlueProof er et SINTEF-godkjent vannfordrøyningssystem for nye og eksisterende tak.

Protan BlueProof er bærekraftig, miljøvennlig og har lang levetid. Det er et blått tak konstruert for å håndtere enorme nedbørsmengder.

Vi ser det stadig oftere i byene våre. Styrtregn fører til oversvømmelser i gatene. Vann- og avløpsnettet er ikke bygget for så kraftige regnskyll. Konsekvensene er milliardødeleggelser hvert år.

Man er derfor nødt til å etablere overvannsanlegg for å takle ekstremværet. I tettbygde strøk er det begrenset med ledig areal til dette, og dessuten er det kostbart å grave opp gater og fortau. Løsningen ligger i høyden. Protan BlueProof gjør taket om til et overvannsreservoar som fordrøyer styrtregnet sakte ned i avløpsnettet.

Protan BlueProof fordrøyer vannet

Effektiv vannfordrøyning og sikker overvannshåndtering er to viktige stikkord for å beskrive teknologien bak Protan BlueProof.

På de fleste vanlige tak dreneres vannet vekk så raskt som mulig. Protan BlueProof gjør det mulig å senke tempoet, slik at vannet sendes gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet. Dette kaller vi å fordrøye vannet.

Det betyr at ikke all nedbøren sendes ned på bakken samtidig, men at deler av vannet blir værende på taket. På denne måten reduseres overbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader.

Protan_BlueProof_A4_brosjyre-AGM_teknisk2.jpg

Slik fungerer Protan BlueProof

De fleste tak er bygget for å tåle stor vekt, derfor går det som regel fint å fordrøye avrenningen.

Tenk deg at du har et vanlig flatt tak på 1000m2. Se for deg at det styrtregner 50 mm på én time. Det vil si at taket belaster avløpsnettet med 50 kubikkmeter vann i timen.

Men: Holder vi vannet igjen, vil vannet som samler seg opp på taket tilsvare 50 kg per kvadratmeter. Det er kun 20 prosent av hva taket er konstruert for å tåle.

I Norden har flate tak en definert bæreevne, og de fleste tilfeller kan et flatt tak tåle mer enn 300 mm nedbør per kvadratmeter. Det tilsvarer hele 300 kilo.

Med Protan BlueProof fordrøyes dreneringen, og det vil ta rundt et døgn før disse 50 kubikkmeterne med vann har kommet ned i avløpsnettet.

Fire grunner til å velge Protan BlueProof

  • Det er trygt. Systemet er Sintef-godkjent, utviklet med høy kompetanse, lang erfaring og gode tradisjoner innen taktekking
  • Det er bærekraftig. Det er det mest klimavennlige systemet for vannfordrøyning.
  • Det er kostnadseffektivt. BlueProof er det mest økonomiske systemet sammenlignet med andre vannfordrøyningssystemer.
  • Det er arealbesparende. Systemet frigjør plass som ellers ville blitt benyttet til overvannshåndtering.

 

Protan stiller med trygghet og kompetanse

Protan tilbyr alltid nødvendig opplæring for å utføre montering av BlueProof, og vi er til stede med våre interne teknikere på de første prosjektene.

Før taket monteres skal entreprenør og taktekkere ha vært gjennom den obligatoriske utdanningen Takskole 1. For BlueProof kommer det en tilleggsdel om montering og funksjon knyttet til den nye teknologien.

For at taksystemet skal få godkjenning fra SINTEF stilles det krav til kvalifisering av utførende ledd. Det er ikke spesifikke krav til individuell opplæring, men Protan tilbyr støtte og support hele veien for å sikre kompetansen.

Ved prosjektslutt gjennomfører vi funksjonstesting sammen med taktekkere.

Mer ekstremvær i vente

Voldsomme nedbørsmengder, som kan gi store flomskader, er en del av vårt fremtidige værbilde. Forskerne ved Meteorologisk institutt er ikke i tvil om at vi må ruste oss for ekstreme nedbørsmengder. Deres beregninger viser en forventet økning i nedbørsmengden på 18 prosent frem til 2100, dersom utviklingen av klimagassutslipp fortsetter som i dag.

Alt tyder på at vi kan forvente mer intens nedbør med større og hyppigere flommer. Man antar at Nord-Norge og Østlandet er områdene som får mer ekstremvær i forhold til hva de har i dag.

I tettbygde strøk har overvannet i stor grad blitt ført bort i avløpsledninger og egne overvannsledninger. Men ledningsnettet er ikke dimensjonert for å ta unna slike mengder som vi nå ser eksempler på.

Ved å velge taksystemet Protan BlueProof får du et blått tak som er rustet for å håndtere dagens og fremtidens vær.