Intensive grønne tak

Intensive grønne tak har et tykt lag av jord og kan utformes som takhage med busker, trær og hekker.

Takhage med busker og trær

I intensive grønne tak er jorddybden som regel dypere enn 300 mm og denne løsningen er velegnet for vegetasjon med dyperer røtter som busker og trær. Det tunge laget med jord gir beskyttelse mot vind og brann og muliggjør bruk av en løsliggende membran. Protan GG er en god og kraftig membran som egner seg for intensive grønne tak. Den tåler vanntrykk og stående vann. Membranen tåler bevegelse og setningsforskyvninger som oppstår naturlig i konstruksjoner, og ujevnheter i underlaget sprer seg ikke til membranen. Den er også svært kuldebestandig.

Tett og varig løsning

Tak og membraner skal ihht. Plan og bygningsloven ha fall. Protans løsninger med fall i isolasjonen under membranen sikrer kravet til avrenning. Protan GG er konstruert for å tåle tung last og stort vanntrykk og har glimrende aldringsegenskaper under slike forhold.

Rotbestandighet

Protan G og GG er dokumentert rotbestandig etter den tøffe FLL-testen (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau), og trenger ingen ekstra beskyttelse.

Grønne tak i byer bidrar til lavere temperaturer, biologisk mangfold og bedre vannavrenning.