Protan Omvendt taksystem

Omvendte tak er en isolert, ballastert takkonstruksjon hvor membranen ligger under isolasjonen.

Membran under isolasjonen

Membran, isolasjon og ballast ligger over den bærende konstruksjonen i Protan omvendt taksystem. For å hindre kuldebroer og at fremmedlegemer trenger ned i isolasjonssjiktet og deretter i membransjiktet, skal isolasjonsplatene legges med not og fjær eller i to sjikt. Det legges et separasjonssjikt som beskyttelsessjikt oppå isolasjonen før ballast. Det skal legges en migreringssperre for å hindre kontakt mellom isolasjon og membran. Isolasjonsplatene ballasteres slik at de motstår vindkrefter og eventuell oppdrift.