Protan Grønne tak

Grønne tak med torv og gress er en eldgammel byggeskikk i Skandinavia som strekker seg hundrevis av år tilbake i historien.

 

Gammel skandinavisk byggeskikk

Grønne tak fordrøyer vannet og gir estetiske og miljømessige fordeler. De kan i prinsippet anlegges på alle takvinkler, men anbefales primært for takvinkler opptil 30 grader. Den vanntette membranen er tildekket med vegetasjon.

Bra for miljøet

Systemoppbyggingen med planter medfører at bygningen blir kjølt ned om sommeren og isolert bedre om vinteren. Energiforbruket blir mindre, og de grønne takene er med på å dempe økende støy i byene samtidig som de bidrar til å samle opp støv og partikler fra lufta. Planter på taket betyr i tillegg økt omsetning av CO2 og økt produksjon av O2, dermed bidrar grønne tak også til å redusere drivhuseffekten.

Takhager gjør at vi får flere rekreasjonsarealer og bedre arealutnyttelse i byene, og de er nye biotoper for fugle og dyreliv. Vannfordrøyningen i grønne tak kan spare avløpssystemet i tettbebygde strøk.Ledningsnettet er mange steder allerede overbelastet og flere kommuner vil i fremtiden sette krav om fordrøyning av vann. Grønne tak og takhager kan være med på å møte økende krav om fordrøyning og tilbakeholdelse av takvann i byene.

Grønne tak

  • vannfordrøyning
  • miljøvennlig
  • estetisk

Flere typer

Det finnes flere forskjellige typer grønne tak:

Visste du at man i eldre tid brukte bjørkenever som vanntett undertekning under torv på tak?

Protan Ekstensive grønne tak

Ekstensive grønne tak kjennetegnes ved at taket er beplantet med et tynt lag av jord eller vekstmediumsmatter, og typiske plantearter innenfor sukkulenter og moser.

Protan Intensive grønne tak

Intensive grønne tak har et tykt lag av jord og kan utformes som takhage med busker, trær og hekker.

Protan Torvtak

Protans torvtaksmembran legges på taktro med torv direkte oppå torvtaksmembranen. Membranens rotbestandighet og gode egenskaper gjør at det ikke er nødvendig å bruke knotteplast i løsningen.