Nor-Bit Membran 4


Nor-Bit Membran 4 er laget av SBS-modifisert bitumen forsterket med polyesterarmering.

Oversiden er belagt med sandoverflate. Undersiden og sveisekanten er beskyttet med smeltefolie som smeltes av ved sveising av omlegg og ved eventuell helsveising.

Nor-Bit Membran 4 brukes som ettlags- eller tolags vanntettende membran i kombinasjon med Nor-Bit Base. Aktuelle bruksområder er singelbelastede tak, jorddekkede konstruksjoner, parkeringsdekke med påstøp av betong /og eller asfalt, kulverter, tunnellåpninger og andre undergrunnskonstruksjoner.

Konstruksjoner som tak, parkeringsdekker og terrasser må ha tilstrekkelig fall til at regn og smeltevann renner av. SINTEF Byggforsk anbefaler et fall på minst 1:40. For omvendte konstruksjoner eller duokonstruksjoner kan membranen legges horisontalt når slitelag av påstøp har fall til renne eller sluk med fall på minst 1:100.

Nor-Bit Membran 4 kan helsveises til underlaget eller legges løst.For å sikre god vedheft ved helsveising, bør overflaten forbehandles med Nor-Bit Primer, Aquadere TP eller Elastocol 500 TP. Ved sveising bør det spesielt legges vekt på å overholde standarden for vedheft til underlaget.

Membranen legges løst på konstruksjoner der det ikke er nødvendig med fast forbindelse mellom membran og underlag. Aktuelle konstruksjoner hvor denne løsningen kan brukes er terrasser, singelbelagte tak, parkeringsdekker med påstøp av betong, tunnelportaler, kulverter og jordekkede konstruksjoner. Der det kreves god heft til underlaget må det vurderes om betongoverflaten må sandblåses før priming og kontaktsveising.

Underlaget skal være tørt og rent og skal ikke ha ujevnheter større enn tilsvarende brettskurt betong. Betongelementer må være koblet til hverandre, og fugene mellom elementene må støpes ut. Større sprang enn 2–3 mm mellom elementene må sparkles ut.

Når Nor-Bit Membran 4 legges som kontaktmembran må den legges slik at aktuelle bevegelser i underlaget kan tas opp. Dette innebærer at membranen må legges løst over fugene i en bredde som er tilstrekkelig stor i forhold til størrelsen på bevegelsene i underlaget.

I jordoverdekte konstruksjoner skal rotmotstanden ivaretas av en separat rotsperre for å beskytte membranen mot påkjenninger fra planterøtter.

Nor-Bit Membran 4 inneholder ingen stoffer som antas å være skadelig for helse og miljø og overholder alminnelige helsekrav. For mer informasjon, se relevant sikkerhetsdatablad.