Nor-Bit YEP 2500 dekkemembran


Nor-Bit YEP 2500 består av elastisk bitumen med armering av komposittpolyester. Over- og undersiden er belagt med sand.

Nor-Bit YEP 2500 benyttes til dekkemembran med grytetekking hvor det benyttes to lag Nor-Bit YEP 2500 og Bitumen Blokk. Aktuelle konstruksjoner hvor denne løsningen kan brukes er terrasser, singelbelagte tak, parkeringsdekker med påstøp av betong, tunnelportaler, kulverter og jordekkede konstruksjoner.

Legges i to lag med flytende bitumen- grytetekking. For god vedheft bør underlagets overflate bør primes med Nor-Bit Primer, Aquadere TP eller Elastocol 500 TP.

Nor-Bit YEP 2500 inneholder ingen stoffer som antas å være skadelig for helse og miljø og overholder alminnelige helsekrav. For mer informasjon, se relevant sikkerhetsdatablad.