Nor-Bit Solo takbelegg

Nor-Bit Solo takbelegg


Stor styrke og gode bruksegenskaper gjør Nor-Bit Solo godt egnet som mekanisk festet ett-lags tekninger for eksponerte tak i røft klima. Belegget kan også brukes som ballastert tekning.

NorBit Solo asfalt takbelegg brukes primært som ettlagstekking. Den kan også benyttes som topplag i en Nor-Bit to-lags løsning.

Velegnet for nordisk klima

NorBit takbelegg er av SBS-modifisert bitumen med stamme av polyesterfilt, noe som gjør beleggene sikre og robuste ved montering og gjennom takets levetid. Belegget er godt egnet for nordisk klima.

Oversiden er belagt med SBS-modifisert asfalt tilsatt brannhemmer og bestrødd med knust skifer. Banekanten for omlegg og beleggets underside er beskyttet av en varmesmeltende film.

Mekanisk innfesting

Takbelegget benyttes primært mekanisk innfestet. Rullene festes i banekant og omleggene sveises med varmluft eller med åpen flamme. I en to-lags tekning helklebes takbelegget over Nor-Bit Base.

Oppbygging av taket

  1. NorBit Solo takbelegg (alternativt NorBit Top)
  2. Isolasjon (trykkfast mineralull og EPS, to lag forskjøvet)
  3. Dampsperre i PE
  4. Mineralull ved stålplateunderlag
  5. Underlag (plasstøpt betong eller profilerte stålplater som bærende underlag)
Rassikre boliger på Svalbard har Nor-Bit tak

Rassikre boliger på Svalbard har Nor-Bit tak

At en bygning skal tåle 60 år i et av verdens hardeste klimaer gjør at det stilles særdeles høye krav til materialvalg. Det gjør seg gjeldende ikke minst på taket, som skal beskytte beboerne for vær og vind. Taktekkerne i Norgestak Trøndelag tekket takene med et første lag med Nor-Bit bitumen takbelegg på husfabrikken i Steinkjer, før modulene ble skipet nordover.

Les mer

Vil du vite mer? Ta kontakt