Protan GT membraner for synlige terrasser og balkonger

Protan GT membraner for synlige terrasser og balkonger

Protan terrassebelegg legges som et eksponert, synlig gulvbelegg og brukes på utendørs terrasser hvor det er jevne og stabile underlag. Belegget fungerer som både vanntettings- og slitelag i ett og samme sjikt. Det er beregnet for direkte gangtrafikk og normal bruk av terrassen. Belegget har en overflatestruktur som ved siden av å gi en god friksjon også gir et bra utseende. Protan terrassebelegg er spesialutviklet for nordisk klima og er testet og dokumentert.

arrow_downward

Reaksjon på brann

Protan Terrace GT tilfredsstiller brannklassifisering BROOF (t2) angående flammespredning i henhold til EN 13501-5 på ikke-brennbart underlag med høy tetthet (dvs. min.680 kg/m³) som f.eks. i betong- eller kalsiumsilikatplater.

Brannklassifisering

BRANN TESTINGS KRAV FOR MONTERING AV EKSPONERT TAK PÅ BYGG.

OM REGLENE FOR BRANNKRAV TIL TAKMEMBRANER I EUROPA:

Luftbårne branntester av takmembraner for klassifisering i Europa er utført i henhold til testmetodene prEN*)1187. Dette er delt inn i fire deler:

prEN1187 del 1, kjent som German branntest
prEN1187 del 2, kjent som Nordic branntest
prEN1187 del 3, kjent som French branntest
prEN1187 del 4, kjent som British branntest
*) prEN, der 'pr' betyr 'Foreløpig', E-Europeisk og N-Norm. Alternativt brukes også 'ENV', der 'V' står for "Vornorm".

Det er opp til myndighetene i et land å bestemme hvilken av de fire delene/metodene som skal aksepteres. Etter tilfredsstillende testing kan takmembranen klassifiseres i henhold til EN13501-5 for den aktuelle overflaten den ble testet på og får klassifiseringen:

BROOF(t1) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 1,
BROOF(t2) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del2,
BROOF(t3) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 3, eller
BROOF(t4) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 4,
Kontakt Protan for en oversikt over alle relevante brannklassifiseringer