Protan VentiSmart - Sensorsystem

Protan VentiSmart - Sensorsystem

Protan VentiSmart vil oppdage og varsle lekkasjer som oppstår på kanalen. Lekkasjer oppstår ofte uten at noen merker det, selv om kjøretøy/utstyr er hovedårsaken. Sikker returluft på 0,5 m/s. minimum returluft for å sikre at støv og gasser vil evakuere tunnelen/gruven.

arrow_downward

Ved å installere sensorer langs kanallinjen, med en brukerdefinert avstand, vil systemet automatisk oppdage endringer i lufttilførselen og gi tunnel-/gruveoperatøren en melding. Protan VentiSmart vil gi informasjon om hvor lekkasjen befinner seg, med en nøyaktighet tilsvarende avstanden mellom sensorene. Protan VentiSmart vil hjelpe operatøren med å redusere MTTR (Mean time to repair) og dermed redusere energikostnaden.

Rask vedlikehold fører til kortere tid for viften å kompensere for lufttapet.

Kontakt en av våre rådgivere for mer informasjon om VentSmart systemet!

Protan VentiSmart består av:

  • Lufthastighetssensorer (trådløs)
  • Inngangsport
  • Kablet eller trådløst nettverk i tunnelen/gruven koblet til gatewayen
  • Skybasert brukergrensesnitt med pålogging

Kontakt oss

Sacha de Bilderling - Sales Director Tunneling & Mining

Sacha de Bilderling

Sales Director Tunneling & Mining
Rune Andresen - Area Sales Manager T&M

Rune Andresen

Area Sales Manager T&M
Arndt Hedtkamp - Sales Manager – Tunneling & Mining

Arndt Hedtkamp

Sales Manager – Tunneling & Mining
Tor Erik Sivertsen - Waterproofing Nordic

Tor Erik Sivertsen

Waterproofing Nordic
Vanessa Dos Santos - Tunnel and Mining Manager

Vanessa Dos Santos

Tunnel and Mining Manager