impact_photo_protan-7.jpg

PVC-takmembraner: Baner veien for bærekraftig taktekking

Protan AS leverer bærekraftige og miljøvennlige takløsninger som bidrar til lavere CO2-avtrykk og utslippsfrie byggeplasser. Våre takmembraner kan resirkuleres, og det er noe vi er stolte av.

arrow_downward

Protans termoplastiske takbelegg er et bærekraftig alternativ til tradisjonelle asfalt takbelegg. For hver 50 m2 Protan takbelegg som erstatter et 5 mm asfalt takbelegg, reduseres verdens forbruk av tungolje med ett oljefat. I 2022 leverte Protan 18 millioner m2 med takbelegg, og reduserte indirekte verdens oljeforbruk med 360 000 fat - et meningsfylt bidrag til en mer bærekraftig fremtid. Hvis alle m2 med asfalt i Europa ble erstattet av Protan-takbelegg, hadde vi kunnet redusere CO2-utslippene tilsvarende litt under 3 millioner biler per år.

For at Norge skal nå de nasjonale klimamålene innen 2030, må landet redusere utslippene med minst 55% de neste syv årene, sammenlignet med nivåene i år 1990. Protan Group er en del av Norges største fastlandsindustri; byggebransjen, som står for omtrent 15% av Norges klimagassutslipp. Våre produkter selges, installeres og brukes i over 30 land og på alle syv kontinenter. Denne globale tilstedeværelsen medfører et globalt fotavtrykk. Derfor har vi utviklet vårt første klimaregnskapssystem, som vil drive oss til å gjøre endringer og starte initiativer for å redusere utslippene. Vi vil begynne med aktiviteter der potensialet for utslippsreduksjon er størst.

Mer ekstreme og hyppige hetebølger, samt kraftige regnskyll, skaper etterspørsel etter robuste og holdbare tak og andre utendørsprodukter. Protan har i flere år utviklet en portefølje med robuste og langvarige produkter, tilpasset for å tåle både hetebølger og kraftige regnskyll. Protans takløsninger vil dekke behovene til byggeprosjekter som vektlegger bærekraft. Dette inkluderer vårt overvannshåndterings-system BlueProof, samt tak som er tilpasset installasjon av solcellepaneler og grønne takinstallasjoner.

I flere år har vi utstedt miljødeklarasjoner (EPD), inkludert sluttfase for våre hovedprodukter. EPD-ene viser tydelig en positiv klimaeffekt av gjenvinning av postindustriell PVC og gjenbruk av resirkulert materiale i nye produkter, i tillegg til andre bærekraftige og økonomiske fordeler. Vi resirkulerer i dag takbelegg og ventilasjonssystemer på våre egne produksjonsfasiliteter, noe som forhindrer at disse produktene havner på forbrenningsanlegg eller deponier. EPD-en bidrar til BREEAM-poeng og muligheten til å oppnå de ambisiøse miljømålene som er skissert i eiendomssektorens veikart mot 2050.

Vi tar ansvar for miljøet!

Vi tar ansvar for miljøet!

Protan har som mål å ta et globalt ansvar for miljøet. Våre produkter er laget av miljøvennlige råvarer. De er produsert, brukt og forvaltet med minimal bruk av ressurser. Vi samarbeider med organisasjoner, leverandører og kunder i vårt miljøarbeid.