EUs nye 2030-mål for fornybar energi

Som en del av EUs grønne giv for å redusere netto klimagassutslipp med minst 55 % innen 2030, er energieffektivisere bygninger en vesentlig del. I følge europa kommisjonen utgjør bygninger 40% av vårt energiforbuk og 36% av klimagassutslippene. Nesten 75% av eksisterende bygninger i EU er energiineffektive og vil kreve energirenovering i stor skala.

For å sikre en grønn og fornybar energikilde til bygninger, vil bruk av blant annet solceller vil være avgjørende. Fornybar energi slipper ut mindre karbondioksid enn fossilt brensel og genereres fra frie og rikelige naturressurser.

Å øke andelen fornybar energi som brukes i EU er avgjørende for å:

  • redusere klimagassutslippene fra energisektoren – for tiden 75 % av alle EU-utslipp
  • gi et alternativ til import av fossilt brensel, spesielt fra Russland

EU har satt et nytt 2030-mål: 42,5 % andel + 2,5 % påfyll. Bygg er en av sektorene med sektorspesifikt delmål, 49 % andel fornybar energi (veiledende mål)

«En overgang til fornybar energi vil utgjøre en forskjell for kostnader knyttet til bygg både for offentlig instanser og enkeltpersoner. I tillegg forbedrer fornybar energi luftkvaliteten og menneskers helse», sier Line Brødremoen Brevig, Sustainability Manager i Protan.

Solcellepaneleffektivitet med Protan-membraner

Protan har løsninger for bruk i forbindelse med solcellepanel både for nybygg og rehabilitering av eldre bygg.

Det er dokumentert at solcellepaneler øker elektrisitetsproduksjonen når de ikke overopphetes. Derfor er det viktig å bruke takbelegg som hjelper solcellepanelene å holde seg kjølige når man bygger et solcelleanlegg på taket.

Protan vanntettingsmembraner i lyse farger laget av PVC eller TPO har denne kjøleevnen. For eksempel reflekterer Protan SE i hvitt 0,84 av solstrålingen (0,68 etter tre års aldring). Dette holder vanligvis temperaturen på flate tak om sommeren rundt 50°C, sammenlignet med 70-80°C for mørkere farger.

Dette øker kraftproduksjonen fra solcellepaneler kraftig; noen pilotstudier viser til og med nesten dobbelt så mye produksjon (Over Easy). Dessuten kan våre PVC- og TPO-tak motstå rotpenetrering og har bestått den tyske FLL-testen. Dette viser at våre takmembraner egner seg for funksjonelle tak som kombinerer solcellepaneler med en grønn takinstallasjon.

Les mer her: https://www.protan.no/taklosninger/solar-roof/