Bengt Thuresson, som har ledet Protans styre siden 2010, formidlet sitt ønske om å fratre tidlig i 2023. Protans eiere uttrykker sin takknemlighet for det fruktbare samarbeidet og verdifulle bidraget fra Thuresson gjennom mange år. Erik Øyno, konsernsjef i Protan, bekrefter at Thuresson har vært en sentral bidragsyter til den langsiktige og lønnsomme veksten i konsernet. Øyno ser nå frem til et fortsatt fruktbart samarbeid med Røiri og til å fortsette den positive vekstutviklingen for Protan-konsernet i tiden som kommer.

Protan – Futureproofing Waterproofing

For spørsmål kan konsernsjef i Protan Erik Øyno kontaktes på telefon +47 90131203