Protan forenkler anbudsbeskrivelser av taket

Protan forenkler anbudsbeskrivelser av taket


Protan lanserer bok med beskrivelsestekster for isolering og tekking av tak.

Protan lanserer nå en bok med beskrivelsestekster for isolering og tekking av tak.

- Tekstene i boken er basert på NS 3420 og nøye tilpasset Plan - og bygningsloven og gjeldende tekniske forskrifter. De er bygget opp etter bygningsdelstabell NS 3451 og tanken er at både byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter og konsulenter skal få en enklere jobb, sier produktsjef i Protan Bjørn Nordseth, en av forfatterne bak boken.

Betydelige besparelser

Hovedutfordringen for leveranse av løsninger for tak i Norge er mangelfulle forespørsler. Gode beskrivelsestekster øker presisjonen i leveransene, gjør tilbudene mer sammenlignbare og gir større forutsigbarhet. Resultatet er bedre konkurranse, høyere kvalitet og færre konflikter, forteller Nordseth.

Han får støtte fra advokat Anders Pind. Han er partner i advokatfirmaet Hammervoll Pind, et nisjefirma innenfor eiendom og entrepriserett.

– I byggebransjen er det for lite fokus på beskrivelsestekster i anbudsprosesser. Dette gjelder særlig byggets ytterdeler og andre skjulte konstruksjoner. Det gir rom for taktisk prising fra entreprenører. Konsekvensen er at både takkonstruksjoner og andre bygningsdeler leveres med for dårlig kvalitet. Et høyere presisjons- og kvalitetsnivå i beskrivelsestekstene vil medføre betydelige besparelser for byggherren når det kommer til drift - og vedlikeholdskostnader, sier Pind.

Manglende kunnskap

– Vår erfaring er at norske entreprenører ofte ikke har oversikt over alle takløsningene som finnes. Ofte veier prisen tyngst og taket ender opp som en ren utgiftspost. Vi opplever også at arkitekter, konsulenter og rådgivende ingeniører ikke kjenner til alle alternativene på markedet, sier Nordseth.

– Rådgiverne vi møter ønsker å vite mer om mulighetene som finnes for isolering og tekking av tak og membran. Et avtalt informasjonsmøte på 20 minutter blir ofte til to timer. Vi håper boken vil gjøre at flere får øynene opp for de ulike alternativene til isoleringen og taktekning som finnes i markedet. Det er ikke sikkert at den løsningen som har blitt brukt de siste 50 årene nødvendigvis er den beste eller mest lønnsomme for ditt prosjekt, forteller Nordseth.

Økt sikkerhet

Markedet for flate tak i Norge anslås å være omtrent 6 millioner kvadratmeter per år. Blant alternativene som finnes i dag er både levetid og sikkerhet under tekking ulik. Flate taktekkes i dag enten med asfaltbaserte takbelegg eller PVC-takbelegg.

Takbelegg med SINTEF Byggforsk Teknisk godkjenning har, i Norge, en forventet levetid på 30 år. Protan sin erfaring er at Protans takbelegg har en betydelig lenger levetid, i tillegg til at sikkerheten er unik. Forsikringsbransjen innfører fra 1. januar 2015 strengere restriksjoner for bruk av åpen flamme på grunn av den store brannfaren ved tekking av tak. Protans PVC-takbelegg er selvslukkende og sveises utelukkende med varmlufts sveisemaskiner. Varmluft har ingen åpen flamme, og slik reduseres brannrisikoen vesentlig ved bruk av PVC-takbelegg under installasjonen og i levetiden.

Stavanger et unntak

Nordseth er usikker på hva årsaken til den manglende oversikten over ulike alternativer for isolering og taktekking er, men merker seg at Stavanger er et sjeldent unntak. – Byggebransjen i Stavanger har lært av oljebransjen og er flinke til å være presise i anbudsbeskrivelsene. De vet at med en god beskrivelse får de en riktigere pris å vurdere og de reduserer bruk av endringsmeldinger. Nordseth håper at bokutgivelsen kan være til hjelp for aktører over hele landet og gi en økt forståelse for at kvalitetsorienterte leveranser ofte gir økt lønnsomhet. Boken blir distribuert denne uken, og har i første omgang et opplag på 5000 eksemplarer. Selskapet avholder seminarer i de største byene i forbindelse med bokutgivelsen, og opplyser at beskrivelsestekstene også vil bli tilgjengelige for nedlastning.

Beskrivelsestekster

Beskrivelsestekster

Protan AS har utarbeidet en serie beskrivelsestekster som omfatter løsninger for alle typer tak- og membranarbeider med tilhørende arbeider over bærende konstruksjon. Beskrivelsene inneholder de ytelser som naturlig tilhører tak og membrantekning.

Les mer her