Protan verdensledende på tunnelventilasjon

Protan verdensledende på tunnelventilasjon


Arbeid i tunneler og gruver krever effektive ventilasjonsløsninger som sørger for frisk luft og transport av gasser og støv ut av produksjonsområdene.

Vi har snakket med Kjell Thoen i Protan for å høre hvordan de møter utfordringer forbundet med dette. 

Norge har over 1000 veitunneler fordelt over hele landet og stadig nye tunneler bygges ut for å gi bedre fremkommelighet for befolkningen.

Lang historie

Protan er en av verdens ledende produsenter av systemer for ventilasjonsrør og leverer til gruver og tunneler over hele verden. Produksjonen av Ventiflex Air startet i 1949 og var det første fleksible ventilasjonsrøret utviklet og satt i produksjon.

Dagens ventilasjonsrør er basert på mange års erfaring innen aerodynamikk og omfattende produktutvikling. Løsningen består av membranmaterialer, koblingstyper, kroker og andre detaljer, som selskapets kunder etterspør. Alle komponentene er produsert av Protan og er spesielt designet for ventilasjonsrør med PVC-membran.

-Vi leverer ventilasjonsrør til alt som blir produsert under jorden eller i fjell, være seg innen veibygging, jernbane eller gruvedrift. Hverken mennesker eller maskiner kan jobbe uten luft og vi produserer ventilasjonsrør som transporter luft inn i produksjonsområder, sier Thoen.

Hvilke store prosjekter er dere involvert i Norge i dag?

– Et av dagens store veiprosjekter er i Stavangerområdet hvor vi leverer ventilasjonsrør til entreprenørene Kruse-Smith, AF-gruppen, Bilfinger Construction GMBH og Marti IAV DA. Dette er et stort veiprosjekt i forbindelse med E39 som skal utvikles til å bli en del av et fergefritt samband på Vestlandet med ca. 35 km tunneler, sier Thoen.

– Vi leverer ventilasjonsrør som er i henhold til det kundene trenger av luft i produksjonsperioden. Vår leveranse bestemmes av hvor lang tunnelen er og hvor mange maskiner som er i produksjon. Basert på dette ser vi at man trenger en vifte som gir nok luft og ventilasjonsrør med riktig diameter, forklarer han.

Finnes det standarder for ventilasjon i tunnel-prosjekter?

– Det finnes standarder som sier noe om hvor mye luft man trenger i tunnelen. Det er krav som sier noe om at de forskjellige gassene ikke skal overstige visse grenseverdier, derfor må vi levere frisk luft som sørger for dette. Det er både dieselgasser og støv som må transporteres ut av tunnelen. Vi blåser inn luft gjennom våre ventilasjonsrør som fører støv og gasser ut gjennom tunnelen, forteller Thoen.

Internasjonal tilstedeværelse

Hvilke internasjonalt prosjekter jobber dere med?

– Vi leverer ventilasjonsrør over hele verden, fra Svalbard til Australia. Vi er en av de største leverandørene på ventilasjonsrør i verden. Vi leverer over 600.000 meter med ventilasjonsrør i året med en diameter fra 200 mm til over 3000 mm.

– Vi er også store på gruver. Selv om vi har lite med gruver i Norge er Sverige er et stort gruveland. Vi leverer mye ventilasjonsrør til de tre store gruveselskapene i Sverige; LKAB, Boliden og Zinkgruven. Vi leverer også til gruver i blant annet Finland, Russland, Tyrkia, Zambia, Sør-Afrika, Mongolia og Chile. Dette er gruver hvor ventilasjonsrørene kan være operative i 15 til 20 år, sier han.

Kontinuerlige forbedringer

– Vi jobber med forbedringer hele tiden, spesielt med tanke på kvaliteten på duken. Vi skal ha en kvalitet som tilfredsstiller kravene vi blir stilt ovenfor ute hos kundene. Dette kan gå på alt fra hvor mye trykk eller mekanisk påkjenning duken må tåle. Vi jobber også mye med å gjøre det lettere å koble sammen flere rør, forklarer Thoen.

– Den forsterkende tekstilen produseres i vår egen tekstilfabrikk. For å oppnå de nødvendige egenskaper er tekstilen, og dermed membranen, sterkere i radial enn i aksial retning, på grunn av luft-trykkegenskaper. Tekstilet er strikket for å minimalisere lengden og størrelsen på eventuelle riveskader. Den utvendige overflaten er belagt med en spesialutviklet PVC for å motstå skader og mekanisk slitasje, og er tykt nok til å beskytte tekstilen. Innvendig er Ventiflex Air konstruert for å gi lav luftstrømningsmotstand, og dermed bidra til å spare energi, sier han.

– Et ventilasjonsrør har en viss lengde, stort sett er det lengder på 10 til 20 meter, men også lengder på 100 til 200 meter, som oftest blir brukt på tunnelboremaskiner. Ventilasjonsrøret starter ute i frisk luft og forlenges etter hvert som tunnelen skyter seg innover. Tunnelen kan være mange kilometer lang og det må hektes på flere lengder ventilasjonsrøret innover i tunnelen. Dette krever gode koblinger der rørene skjøtes og ulike typer koblinger til forskjellig bruk. Vi har over tid utviklet både borrelås og glidelåskoblinger som er av de beste som finnes på markedet. Vi jobber hele tiden med å forbedre kvaliteten på tekstilene, beleggene, PVC og koblingstyper, sier han.

Egenproduserte ventilasjonsrør

– Vi er den eneste bedriften i verden som gjør alt selv. Tekstilene blir strikket på egen fabrikk i Sverige som sender tekstilrullene over til vår belegningsfabrikk i Drammen som videre belegger tekstilen med PVC slik at det blir et tett materiale i ruller med en standard bredde og lengde. Fra fabrikken i Drammen blir rullene sendt til fabrikken på Nesbyen som konfeksjonerer ventilasjonsrørene, sveiser sammen duken til riktig diameter på røret, og monterer glidelås, borrelås, eller stålring-koblinger, forklarer Thoen.

– En helautomatisk sveisemaskin, gjør oss i stand til å levere rør med diameter fra 200 mm til over 3000 mm, i alle forespurte lengder. En kontinuerlig langsgående opphengningskam med PVC maljer gir stabil og god montering samt forbedrer luftstrømmen. Tester viser at koblingene sammen med de andre komponentene i vårt rørsystem gir de beste resultatene for transportering av luft inn i tunneler og gruver, sier han.

– Hovedfokus har alltid vært på helse og sikkerhet og vi leverer derfor ventilasjonsrør som er brannsikker og selvslukkende. Protan AS er også godkjent og sertifisert etter kvalitets-standard ISO 9001 og miljøstandard 14001. Vi har også vært eget laboratorium som er godkjent av DNV. Alt dette gjør at vi er i stand til å vinne store prosjekter over hele verden, avslutter Thoen.

Hentet fra Samferdsel & Infrastruktur

Ventiflex Ventilasjonssystemer

Ventiflex Ventilasjonssystemer

Protan leverer innovative og effektive ventilasjonssystemer til gruver
og tunneler over hele verden

Les mer her