Rockwool collaboration.png

Med bærekraft på agendaen: Samarbeidsprosjekt om reduksjon av avfallsmengde

Avfall utgjør en betydelig miljøutfordring i bygg- og anleggsbransjen, og Protan tar nå et viktig steg i å redusere avfallsmengden gjennom et samarbeid med en av våre isolasjonsleverandører, Rockwool.

arrow_downward

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) utgjør bygg- og anleggsvirksomhet hele 25 % av avfallet i Norge, hvor 30 % av vekten av materialene som bringes til byggeplassene ender opp som avfall (kilde til 30% https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/construction-waste). Protan, som er en ledende aktør i bransjen, har identifisert isolasjon som en betydelig kilde til avfall på deres byggeplasser.

Hva kan vi som aktør i bransjen gjøre for å bidra til avfallsreduksjon?

«Vi har ambisiøse bærekraftsmål, og for å lykkes med nå disse er det avgjørende for oss å samarbeide med våre leverandører. Samarbeid er også viktig for å sikre innovasjon og effektivitet, samtidig som vi sikrer ansvarlig ressursbruk i hele verdikjeden.» Line Brødremoen Brevig, Sustainability Manager Protan.

Protans hovedleverandør av steinull er Rockwool. Isolasjonen leveres på miljøvennlige paller, men endringer i design har gjort det vanskelig å bruke miljøpallene som en del av takløsningen. Dette har ført til store avfallsmengder på byggeplassene. Som et eksempel: Til prosjektet IKEA Vestby ble det levert omtrent 9 500 m³ med steinull + miljøvennlige paller av steinull. Dette prosjektet har en avfallsmengde på 250 m3 isolasjonsrester og omtrent 500 trepaller.

Som et initiativ for å redusere klimagassutslipp og avfallsmengde har Protan og Rockwool initiert et prosjekt hos Rockwool hvor mulighet for å endre pallens design skal undersøkes, slik at også underlaget på pallen kan benyttes som isolasjonsmateriale. Dette initiativet har ikke bare potensiale til å minimere avfallsmengden betydelig, men det vil også føre til kostnadsbesparelser, forbedret arbeidsergonomi og redusert ekstra arbeidsbelastning på taket.

I tillegg til Rockwools interne prosjekt, vil Protan utforske muligheten for å delta i Rockwools "Rockcycle"-ordning, som fokuserer på resirkulering av steinull, i stedet for å kaste fullt brukbart materiale som avfall. Ved å avhende steinullen via Rockcycle vil Protan bidra med å «lukke sirkelen» slik at steinullen igjen kan fødes på ny til nye, robuste ROCKWOOL-produkter. Palleføttene nevnt over, som ikke benyttes direkte som takisolasjon, vil også kunne resirkuleres.

Dette samarbeidet understreker betydningen av gode partnerskap og samarbeid for å identifisere og implementere effektive og bærekraftige løsninger. Protans fokus på å involvere interne ressurser, inkludert kolleger fra Innkjøp, HMSK og Protan Entreprenør AS, sammen med Rockwool, illustrerer engasjementet for å finne innovative og bærekraftige svar på avfallsutfordringer i bygg- og anleggssektoren. Dette er ikke bare et viktig steg for Protan og Rockwool, men en inspirerende modell for hele bransjen når det gjelder å takle miljøutfordringer gjennom samarbeid og prosessoptimalisering.

Protan- Futureproofing Waterproofing

Animation - Futureproofing Waterproofing - Signatu.gif