Sikkerhet på taket

Sikkerhet på taket


Det er viktig å sørge for at de som jobber i høyden har de beste forutsetninger for en trygg arbeidsplass.

Protan tar sikkerhet på alvor, og tilbyr flere sikringsløsninger som trygger taket også etter at taket er ferdig tekket (personsikring av framtidig ferdsel på taket).

Et studie utført av SINTEF på oppdrag fra Arbeidstilsynet viser at alvorlige personskader er hyppigst i bygge- og anleggsbransjen. Vi som bransje skal aldri gå på akkord med sikkerheten, og vi skal gjøre det vi kan for å trygge arbeidsforholdene for våre ansatte og kunder. Protan tar sikkerhet på alvor og våre tekkere skal alltid jobbe trygt og forsvarlig og være kollektivt sikret under selve tekkeutførelsen. Dessuten tilbyr vi våre kunder andre sikringsløsninger som trygger taket for framtidig bruk.

Gjennom Byggherreforskriften er byggherren forpliktet til å sikre at HMS ivaretas i alle faser av et prosjekt, fra planlegging, gjennom byggeperioden og til inspeksjon og vedlikehold av det ferdige taket. Protan tilbyr flere løsninger for permanent sikringsutstyr som tilfredsstiller krav i denne forskriften og bidrar til tryggere arbeidshverdag:

sikkerhet på taket.jpg

toppbilde_sikringsskinne.jpg

1. Sikkerhetskroker med innfestningsplate(5) er et kostnadseffektivt og funksjonelt system for flate tak. Sikkerhetsløsningen festes forsvarlig uten bruk av festemidler ned i bærende konstruksjon og uten å punktere takbelegget. Innfestningsplaten (5) sveises fast til Protan takbelegg. Over platen sveises en prefabrikkert detalj av Protan SE og sikkerhetskroken monteres til innfestningsplaten.

2. Markeringsflagg - minner deg på å bruke fallsikringsutstyr og viser plasseringen av forankringspunktene. Du holder også enkelt kontroll på snødybden.

3. Sikkerhetsrekker med innfestningsplate(5) er vår løsning for skrå tak. Innfestningsplatene festes som beskrevet og en festekonsoll monteres på hver plate. Et stålrør strekkes gjennom festekonsollene hvor den som arbeider på taket kan feste sin sikkerhetssele.

4. Stigesikring med innfestningsplate(5) møter kravet om at stigen skal sikres mot å skli ved arbeid på tak uten takrenne. To stålbraketter festes til innfestningsplaten(4) og sikrer at stigen står støtt.

5. Innfestningsplate til bruk for de ulike sikringssystemene

6. Wiresystem med innfestningsplate (5) gjør at du kan jobbe uhindret og løpende forankret inntil og ved siden av wiresystemet for optimal ergonomi. Passer til både skrå og flate tak.

sikring-pa-tak_ill_begge_w750px.jpg

Alle produkter kan bestilles fra Protans kundesenter. Ta kontakt med oss her!