kf-skolen-lav-res_.jpg

Årets skolebygg 2022 - Stavanger

Protan SE 1,6 mm lys grå
Protan SE 1,6 mm lys grå
Produkt
1.400  kvm
1.400 kvm
Størrelse
Stavanger
Stavanger
Sted

KF-skolen i Stavanger er Årets skolebygg 2022.  

Taket er levert av takelementer fra Lett-Tak og Protan Entreprenør AS - Stavanger har gjort kompletteringsarbeid, samt tekket noen «vanlige» takflater. Taket er tekket med Protan SE 1,6 mm lys grå. 

Den kristne friskolen i Stavanger har fått nytt skolebygg for sine 360 elever fordelt på 1.-10.- klasser. Bygget er inndelt i fem sammenhengende bygningskropper, med tydelige fellestrekk, basert på en tradisjonell grunnform. Undervisningsseksjonene med de spisse takene viser en stram og moderne struktur, men minner på samme tid om lune, gamle sjøhus. Skolen er bygget i massivtre, og de eksponerte treoverflatene er gjennomgående i hele bygget.

LINK Arkitektur har stått for arkitektur, interiør og landskapsarkitektur på KF-skolen. Prisen er delt ut av Nohrcon.